Taalwinkel

Informatie ordenen

Orden de verzamelde informatie op een logische manier. Dat betekent bijvoorbeeld dat je onderwerpen elkaar niet overlappen. Er zijn verschillende indelingsprincipes om dat te voorkomen. Gebruik telkens maar één indelingsprincipe van gelijke orde per niveau. Heb je onderverdelingen? Zorg dan dat er altijd minstens twee subcategorieën zijn.

Indelingsprincipes

Je kunt informatie ordenen aan de hand van verschillende indelingsprincipes: methodisch, geografisch, chronologisch of thematisch.

Veelvoorkomende fouten

De indelingsprincipes kunnen je helpen om je informatie logisch te ordenen. Gebruik ze dus en voorkom dat je een van deze fouten maakt.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 22 februari 2022