Taalwinkel

Structureren met alinea’s

Alinea’s zijn de kleinste informatiedragers van een tekst. Losse zinnen en woorden bevatten weinig informatie voor de lezer, maar een alinea bestaat uit een aantal samenhangende zinnen die over hetzelfde onderwerp gaan. Als er een nieuw idee besproken wordt, begin je dus een nieuwe alinea.

Een goede alinea bestaat uit een kernzin en een uitwerking van de kernzin in de overige zinnen. Voor de samenhang tussen alinea’s moet je goed bedenken wat de logische lijn in de informatie is. Je hebt hierover al nagedacht bij het ordenen van informatie en je hebt dit weergegeven in je tekstschema.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 22 februari 2022