Taalwinkel

Formuleren

Als je alles hebt voorbereid en de structuur helder hebt, is het tijd om je tekst op papier te zetten. De formuleerfase kun je het beste onderverdelen in meerdere schrijfrondes. Als je alles tegelijk probeert te doen, is de kans groot dat een of meer van deze zaken onvoldoende aandacht krijgen.

Eerste schrijfronde

Begin niet te snel met schrijven, maar stel het ook niet uit. Kijk nog even goed waarover, waarom (tekstdoel) en voor wie je schrijft (publiek). Zo kun je beter bepalen welke informatie je wel en niet moet opnemen en voorkom je geschrap achteraf.

Besteed in het begin vooral aandacht aan de inhoud en het verwerken van de literatuur. Je let bovendien op een goede opbouw van en een goede samenhang tussen alinea’s.

Tweede schrijfronde

In de tweede schrijfronde kun je meer aandacht besteden aan de samenhang en logische opbouw van alinea’s en zinnen. Pas in een derde fase zijn stijl en woordkeus aan de beurt.

De stijl waarin je je tekst schrijft (formuleert), is afhankelijk van de soort tekst. Een scriptie schrijf je in een andere stijl dan een krantenartikel, medicijnenbijsluiter, reclamefolder of roman. Veel studenten worstelen met het vinden van een juiste, academische schrijfstijl. Vooral in het begin van hun studie krijgen zij vaak commentaar dat hun manier van schrijven niet wetenschappelijk genoeg is.

Derde schrijfronde

In een laatste ronde kun je controleren of de grammatica, spelling, interpunctie en lay-out in orde zijn. En vraag vooral om hulp als je die nodig hebt. Vaak is dit ook het moment om de titel te formuleren.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 21 maart 2023