Taalwinkel

Thematisch indelingsprincipe

Als de informatie geen duidelijke chronologisch, methodische of geografische rangschikking vertoont, gebruik je eigenlijk altijd het thematische indelingsprincipe. In feite kan bijna alles als thema fungeren: onderdelen, invalshoeken, actualiteiten, producten, functies, financiële middelen.

Er zijn verschillende mogelijke indelingen. Hier volgen een paar voorbeelden.

Indeling in subthema's

Je schrijft bijvoorbeeld een scriptie over de Bijbelse thematiek in de schilderijen van Rembrandt. Een mogelijke indeling is dan die naar subthema’s:

  1. Verhalen uit Genesis
  2. Eenlingen uit het Oude Testament
  3. Geboorte en jeugd van Jezus
  4. De predikende Jezus
  5. Passie, dood en herrijzenis van Jezus

Indeling in voor- en nadelen

In een scriptie over de wenselijkheid van een Europese grondwet kunnen bijvoorbeeld per hoofdstuk de voor- en nadelen op de volgende gebieden besproken worden:

  1. Het migratie- en asielbeleid
  2. Bestrijding van criminaliteit
  3. Het miliebeleid
  4. Concurrentiebeding
Gepubliceerd door  Taalwinkel 21 februari 2022