Taalwinkel

Tentamenvragen maken

Veel studenten zien op tegen het maken van tentamens. Hieronder volgen tips voor het maken van tentamens met meerkeuzevragen en tentamens met open vragen. Hoe kun je je het beste voorbereiden op de verschillende typen tentamens, wat moet je doen tijdens het tentamen en wat doe je als je het tentamen toch niet hebt gehaald?

Meerkeuzevragen (multiplechoicevragen) beantwoorden is om meerdere redenen lastig. Soms lijkt het alsof het juiste antwoord er niet bij staat, en soms lijken meerdere antwoorden goed. Het gaat bij deze vragen om details en de verschillen tussen de antwoordmogelijkheden zijn vaak klein.

Bij het maken van openvragententamens ligt vaak de moeilijkheid in de hoeveelheid informatie die je moet geven. Wat verwacht de docent: een antwoord van een paar zinnen of een halve pagina?

Gepubliceerd door  Studentenzaken 22 februari 2022