Taalwinkel

Vergaderen

Tijdens je studie of werk moet je veel vergaderen. Vergaderen is tijdrovend en het is alleen zinvol als het efficiënt en effectief gebeurt. Daarom is het belangrijk dat een vergadering goed wordt voorbereid, dat er een agenda is en dat het doel van de vergadering voor alle deelnemers duidelijk is. Wanneer je zo te werk gaat, bereik je sneller onderlinge overeenstemming en kost het nemen van besluiten minder tijd.

Om een vergadering efficiënt en gestructureerd te laten verlopen is het belangrijk dat alle deelnemers voorbereid zijn. Ook is er een bepaalde rolverdeling nodig. De voorzitter zorgt voor de agenda.

Er zijn verschillende redenen om notulen te maken van de vergadering. Ten eerste worden besluiten en afspraken vastgelegd. Daarnaast kunnen afwezigen in de notulen nalezen wat er besproken en besloten is en kunnen deelnemers aan de vergadering achteraf acties, afspraken en besluiten nog eens nalezen.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 22 februari 2022