Taalwinkel

Argumenteren

Hoe overtuigend je bent, hangt af van de argumenten die je gebruikt om je standpunten te ondersteunen en de manier waarop je deze presenteert. 

Het argumentatieproces doorlopen

Vooral als je voor vakgenoten schrijft, is het van belang dat je argumentatie grondig is uitgewerkt. Je lezers weten immers ook veel van je onderwerp af en zullen zich kritisch opstellen.

Het argumentatieproces verloopt in vier stappen:

  1. Stap 1 van het argumentatieproces is het formuleren van je standpunt en het selecteren van je argumenten. Dit kun je doen als je de literatuur grondig hebt bestudeerd en eventueel veldonderzoek hebt verricht.
  2. Bij stap 1 van het argumentatieproces heb je je argumenten geselecteerd. Nu ben je bij stap 2: je maakt een argumentatieschema.
  3. Je hebt een standpunt geformuleerd en een argumentatieschema gemaakt. Daarmee kom je aan bij stap 3 van het argumentatieproces: het beoordelen van je argumenten.
  4. Je hebt een standpunt geformuleerd, een argumentatieschema gemaakt en je argumenten beoordeeld op aanvaardbaarheid. Nu werk je als laatste stap van het argumentatieproces je argumentatiestructuur uit.

Bron: Eemeren, F. van, Garssen, B. en E. Rietstap (2005). Overtuigend schrijven. Utrecht/Zutphen: Thieme Meulenhoff.

Het organiseren van een debat of discussie

Een debat of discussie is geslaagd als iedereen voldoende aan het woord kan komen, de meningen verdeeld zijn en de deelnemers betrokken zijn bij het onderwerp. Als voorzitter moet je bovendien praktische zaken in de gaten houden als de groepsgrootte, de tijd en de indeling in de ruimte. Hoe organiseer je een goed debat?

Meedoen aan een debat of discussie

Als je meedoet aan een debat of discussie, moet je de tegenstander van je standpunt overtuigen. Het argumentatieproces is een handig hulpmiddel bij je voorbereiding. Waarop kun je letten tijdens het debat of de discussie zelf?

Gepubliceerd door  Taalwinkel 17 februari 2022