Taalwinkel

Chronologisch indelingsprincipe

Het chronologisch indelingsprincipe gebruik je wanneer de chronologie, de opeenvolging in de tijd van gebeurtenissen, het antwoord op de centrale vraag of een deelvraag vormt. Hier volgen enkele voorbeelden.

Indeling in samenhangende perioden

Je schrijft bijvoorbeeld een scriptie over het al dan niet afschaffen van de landbouwsubsidies. In een hoofdstuk wil je de voorgeschiedenis beschrijven. Je kunt voor de volgende indeling van paragrafen kiezen:

I Het subsidiebeleid voor de landbouw in de periode 1981-2012
1.1 De periode 1981 – 1982
1.2 De periode 1982 – 1994
1.3 De periode 1994 – 2002
1.4 De periode 2002 – 2006

Deze titels zullen op de lezer(s) misschien willekeurig overkomen. Waarom precies de grenzen bij die jaartallen gelegd? En waarom staan de eindjaartallen ook weer aan het begin van de volgende titel? Dat komt omdat hier gekozen is voor een indeling naar het landbouwbeleid dat de achtervolgende regerende kabinetten hadden.

In dit geval kun je je indelingsprincipe veel duidelijker maken door de namen van die respectievelijke kabinetten toe te voegen of de jaartallen zelfs helemaal te vervangen. De indeling blijft dan toch chronologisch.

I Het subsidiebeleid voor de landbouw in de periode 1981-2006
1.1 De periode 1981 – 1982 Van Agt II
1.2 De periode 1982 – 1994 Lubbers I – III
1.3 De periode 1994 – 2002 Kok I – II
1.4 De periode 2002 – 2006 Balkenende I – III

Indeling in fasen

Dit principe gebruik je ook voor het weergeven van de verschillende stappen of fasen uit een proces die achtereenvolgend plaatsvinden of worden genomen. Je doet bijvoorbeeld een onderzoek naar mogelijke innovaties voor het productieproces van staal. Je geeft daarbij een beschrijving van het huidige proces.

I Van ijzer tot staal
1.1 Van erts tot ruwijzer
1.2 Van ruwijzer tot ruwstaal
1.3 Van ruwstaal tot gewalst staal

Gepubliceerd door  Taalwinkel 21 februari 2022