Taalwinkel

Methodisch indelingsprincipe

Dit indelingsprincipe gebruik je vooral voor het weergeven van een wetenschappelijke studie die steunt op empirisch onderzoek. Dit indelingsprincipe wordt meestal gebruikt bij de indeling van een proefschrift, met name bij de exacte studies en gammastudies.

De structuur van de tekst ziet er dan (ongeveer) uit als volgt:

  1. Hypothese of probleemstelling
  2. Stand van zaken (literatuuronderzoek) (facultatief)
  3. Gebruikte methode (met verantwoording)
  4. Resultaten van het empirisch onderzoek
  5. Interpretatie van de resultaten
Gepubliceerd door  Taalwinkel 21 februari 2022