Taalwinkel

Geografisch indelingsprincipe

Zoals de naam al aangeeft, gebruik je dit principe wanneer het voor het antwoord op de centrale vraag of deelvraag essentieel is om informatie of argumentatie per locatie te geven (landen, streken, steden etc.).

‘Geografisch’ kun je in dit verband ruimer zien. Denk bijvoorbeeld aan de diverse afdelingen van een bedrijf. Je vindt hier enkele voorbeelden ter verduidelijking.

Indeling in regio's en stammen

Je schrijft bijvoorbeeld een scriptie over het functioneren van het matriarchaat bij diverse stammen in Zuidoost-Azië. De hoofdstukindeling kan daarbij zijn:

1. Zuidwest China: het Mosuovolk
2. Indonesië: de Minangkabau
3. Thailand: de Karen

Indeling in bedrijfsafdelingen

In een scriptie over mogelijke oplossingen van logistieke problemen kan de volgende indeling voorkomen:

1. Logistieke problemen
1.1 Fabrieken
1.2 Magazijnen
1.3 Filialen

Gepubliceerd door  Taalwinkel 21 februari 2022