Taalwinkel

Veelvoorkomende indelingsfouten

De indelingsprincipes kunnen je helpen om je informatie logisch te ordenen. Gebruik ze dus en voorkom dat je een van deze fouten maakt.

Eén onderwerp komt op meer niveaus voor

Zorg dat onderwerpen niet op meerdere niveaus thuishoren.

Je hoofdstuk gaat bijvoorbeeld over dierenafbeeldingen in de prehistorie. Dit is je indeling:

1.1 Huisdieren
1.1.1 Poezen
1.1.2 Honden
1.1.3 Vogels
1.2 Vee
1.2.1 Koeien
1.2.2 Schapen
1.2.3 Geiten
1.2.4 Paarden
1.2.5 Pluimvee
1.3 Vogels

Het probleem van dit tekstschema is dat de rubriek ‘Vogels’ zowel een aparte rubriek is (1.3) als een subrubriek van 1.1 en 1.2, want onder pluimvee vallen ook vogels. Er zit dus een overlap in dit schema, en in de praktijk zal het lastig zijn om te bepalen waar bijvoorbeeld de kip geplaatst moet worden.

In dit geval zullen de titels aangepast moeten worden, bijvoorbeeld: 1.1.3 Zangvogels en 1.3 Overige vogels. Of je schrapt de subrubrieken 1.1.3 en 1.2.5. Derde mogelijkheid: 1.3 wordt geschrapt en 1.1.3 wordt specifieker, bijvoorbeeld: Zangvogels.

Op één niveau worden meer indelingsprincipes door elkaar gebruikt

Je maakt het jezelf erg lastig als je meerdere indelingsprincipes tegelijk gebruikt.

Je schrijft bijvoorbeeld een hoofdstuk over romaanse architectuur in Catalonië en gebruikt deze indeling:

1.1 Girona
1.2 Barcelona
1.3 Kloosters
1.4 Kerken

Het probleem met deze hoofdstukindeling zal al gauw blijken als je met het schrijven begint. Want onder welke paragraaf valt een romaans klooster in Girona? Onder 1.1 Girona? Of onder 1.3 Kloosters? En waar schrijf je over een kerk in Barcelona? De oplossing: kies voor een geografische indeling, óf voor een thematische, maar niet voor beide.

De onderdelen op één niveau zijn niet van gelijke orde

Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort.

Je schrijft een hoofdstuk over emoties bij wolven. Dit is je indeling:
1.1 Verdriet
1.2 Angst
1.3 Boosheid
1.4 Puberteit

Deze indeling is niet correct: het kopje ‘Emoties’ veronderstelt een thematische indeling. Er worden echter niet alleen emoties behandeld, maar ook een leeftijdsfase – wat een chronologische indeling veronderstelt. 1.4 Puberteit hoort hier dan ook niet thuis. Deze rubriek moet geschrapt worden óf in een apart hoofdstuk komen waarin meer fasen worden behandeld. Bijvoorbeeld in een tweede hoofdstuk over de emotionele ontwikkeling van wolven, met 2.1 Kinderjaren, 2.2 Puberteit en 2.3 Adolescentie.

De onderverdeling bestaat uit maar één deel

Verdelen, indelen, onderverdelen: al deze termen geven aan dat er meer dan een deel zal ontstaan. Een indeling waarbij er maar één rubriek ontstaat, is dus in feite overbodig. De onderverdeling kan dan beter weggelaten worden, of je voegt er nog een rubriek aan toe.

Je schrijft bijvoorbeeld een paragraaf over economische consequenties van vergrijzing. Je indeling is als volgt:

1.1 Economische consequenties van vergrijzing
1.1.1 Onbetaalbare AOW

Het is nu net of er een tweede kopje weggevallen is. De oplossing is: alleen de kop 1.1 Economische consequenties van vergrijzing laten staan óf een tweede toevoegen, bijvoorbeeld: 1.1 Economische consequenties van vergrijzing heeft twee subparagrafen: 1.2.1 Onbetaalbare AOW en 1.2.2 Toenemende druk op ziektekosten.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 21 februari 2022