Taalwinkel

Lezen

Het goed kunnen lezen en dus begrijpen van teksten is een essentiële studievaardigheid. Als je niet begrijpt wat je leest, kom je niet verder met de stof. Om een tentamen te maken of om zelf te schrijven over wat je hebt gelezen, is het belangrijk dat je die stof wel beheerst.

Je leesvaardigheid trainen

Zorg ervoor dat je leesvaardigheid op niveau is. Dat houdt onder andere in dat je de juiste leesstrategie gebruikt en dat je de structuur van een tekst herkent. Beheers je dat onvoldoende, ga dan aan de slag. Leesvaardigheid kun je trainen.

Leesstrategieën gebruiken

Hoe lees je studieboeken effectief? Tijdens je studie zul je veel moeten lezen en daarbij is het belangrijk om de juiste informatie uit de tekst te halen. Afhankelijk van je doel kun je verschillende leesstrategieën gebruiken.

Studieteksten lezen

Het lezen van studieteksten bestaat uit drie fasen. De volgende vragen staan hierbij centraal:

  1. Wat doe je voor het lezen?
  2. Wat doe je tijdens het lezen?
  3. Wat doe je na het lezen?

Van lezen naar schrijven

Vaak moet je op grond van de teksten die je hebt gelezen zelf iets schrijven: een leesverslag, een artikel, een essay of een scriptie. Realiseer je daarbij dat je nooit een goede tekst kunt schrijven als je de gelezen stof niet goed hebt begrepen. Het eerste advies is daarom: ga nooit schrijven voordat je goed hebt begrepen wat je hebt gelezen.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 17 februari 2022