Taalwinkel

Signaal- en verwijswoorden gebruiken

Met signaal- en verwijswoorden maak je de samenhang helder tussen en binnen alinea's. Ze worden dan ook wel structuuraanduiders genoemd.

Een goed gebruik van zulke structuuraanduiders is niet alleen prettig voor je lezers, maar zeker ook voor jezelf: je signaal- of verwijswoorden moeten passen bij het verband dat je wilt aangeven tussen zinnen of alinea's.

TIP: Vaak zijn verbanden voor jou heel logisch, maar voor je lezers niet. Gebruik dus meer structuuraanduiders dan je denkt nodig te hebben – en wissel af om de leesbaarheid te behouden.

Een voorbeeld

In de volgende tekst zijn de verwijs- en signaalwoorden gecursiveerd. Als je ze vervangt door andere woorden (bijvoorbeeld 'echter' in 'daarom'), dan verandert ook de betekenis van je tekst.

Sinds een aantal jaren neemt het aantal buitenlandse studenten in Nederland alleen maar toe. Deze beweging van studenten is door de opening van de grenzen binnen de Europese Unie heel erg gestimuleerd. In Nederland studeren ieder jaar duizenden buitenlandse mensen. Zij moeten daarvoor de Nederlandse taal beheersen. De Nederlandse taal is echter niet zo populair in het buitenland, ondervinden sommige studenten. Bovendien kan bijna geen enkele nieuw aangekomen student de taal spreken wanneer hij hier komt.

Het gevolg is dat men in Nederland, net als in veel andere kleine landen, bang is voor het mogelijk achteruitgaan van de taal in het voordeel van het meer populaire Engels of Duits. Daarom hechten onderwijsinstituten belang aan het gebruik van de Nederlandse taal in hun opleidingen, zelfs als het een rem op de veranderingen in het onderwijs betekent.

De Nederlandse taal wordt dan ook verplicht gesteld voor iedere buitenlandse student. Niet alleen alle colleges worden in het Nederlands gegeven, maar iedere student is ook verplicht een aantal werkstukken in het Nederlands te schrijven. Deze maatregel betekent dat een buitenlandse student eerst minimaal een jaar alleen aan het studeren van de taal moet besteden, het studeren van een taal die hij nauwelijks in andere landen zal gebruiken, om vervolgens zijn Nederlands steeds te moeten verbeteren.

Nu heeft de Universiteit van Amsterdam heeft wel een paar maatregelen ingevoerd om de problemen voor buitenlandse studenten te verkleinen. Zo worden masteropleidingen voortaan in het Engels gegeven; alleen in de bacheloropleiding wordt dus het Nederlands gebruikt. Het accepteren van het gebruik van het Engels als de lingua franca zonder het risico dat de eigen taal verdwijnt, blijft echter wel een lastig probleem.

Bron: Werkstuk van een student.

Gepubliceerd door  Studentenzaken 2 augustus 2023