Taalwinkel

Onderdelen van een inleiding

Een inleiding bestaat meestal uit vier elementen: de introductie van het onderwerp, de aanleiding, de centrale vraag en de leeswijzer.

1. Introductie van het onderwerp

De eerste alinea van de inleiding bestaat meestal uit de introductie van het onderwerp.

2. Aanleiding

Nadat je het onderwerp hebt geïntroduceerd, geef je in een aparte alinea aan wat de directe aanleiding voor het schrijven van het verslag is. Ook geef je aan wat het probleem is en wat het doel van je verslag is.

3. Centrale vraag en deelvragen

Uit de introductie van het onderwerp en de aanleiding voor het schrijven van de tekst volgt vaak automatisch de centrale vraag. En uit deze centrale vraag volgen de deelvragen.

4. Leeswijzer

In de laatste alinea van de inleiding geef je altijd een korte beschrijving van de manier waarop je de centrale vraag wilt gaan beantwoorden. Je maakt de lezer als het ware wegwijs in je verslag.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 13 april 2023