Taalwinkel

Leeswijzer

In de laatste alinea van de inleiding geef je altijd een korte beschrijving van de manier waarop je de centrale vraag wilt gaan beantwoorden. Je maakt de lezer als het ware wegwijs in je verslag.

Je kunt werken vanuit de alinea waarin je hebt geformuleerd hoe je je verslag wilt opbouwen. Let op: maak er geen inhoudsopgave van, maar gebruik volledige zinnen! Met signaalwoorden kun je het verband tussen de verschillende onderdelen zichtbaar maken.

Voorkom personificaties in je werkwijze. Schrijf dus niet: "Dit hoofdstuk geeft een antwoord …" of "Dit hoofdstuk behandelt …" Beter is: "In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op …" of "In dit hoofdstuk wordt behandeld …".

Voorbeeld

Om deze vragen te kunnen beantwoorden wordt eerst in hoofdstuk 2 kort de geschiedenis en de achtergronden van de huidige discussie omtrent de A6/A9 beschreven. In hoofdstuk 3 volgt de beknopte inhoud van de twee bestaande alternatieven en de belangrijkste argumenten voor en tegen. In het vierde hoofdstuk zal naast een uitgebreide beschrijving van het locatiespecifieke alternatief ook een overzicht volgen van de belangrijkste voor- en nadelen. In het vijfde hoofdstuk zal ten slotte geconcludeerd worden of het derde alternatief een volwaardige optie is die in de huidige discussie opgenomen dient te worden.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 13 april 2023