Taalwinkel

Aanbevelingen

In dit hoofdstuk laat je de betekenis van de onderzoeksopbrengsten voor het praktijkprobleem zien. Je geeft mogelijke aanbevelingen en vertelt hoe die tot stand zijn gekomen. Zorg dat het zo concreet mogelijk is. Aanbevelingen moeten uitvoerbaar zijn. Ook denk je na of vervolgonderzoek nodig is en geef je hiervoor suggesties. Na de conclusie en discussie kijk je dus naar de toekomst. Je beantwoordt daarbij de onderstaande vragen.

1. Wat kan ik de opdrachtgever adviseren voor de toekomst?

Je laat hier de betekenis van de onderzoeksopbrengsten voor het praktijkprobleem zien. Je geeft mogelijke aanbevelingen en vertelt hoe die tot stand zijn gekomen. Je adviseert als het ware de opdrachtgever. Dit doe je aan de hand van de conclusies die je hiervoor hebt getrokken. Daarbij is het belangrijk dat je laat zien dat je een visie hebt op het onderwerp.

Zorg dat je aanbevelingen zo concreet mogelijk zijn. Ze moeten uitvoerbaar zijn. Ook moeten aanbevelingen krachtig, relevant en bruikbaar zijn. Bij het doen van aanbevelingen is het verder belangrijk dat je ze relateert aan trends en ontwikkelingen die spelen binnen het beroepenveld en/of binnen de organisatie waarvoor jij het onderzoek uitvoert.

Afhankelijk van de centrale vraag en deelvragen kun je aanbevelingen op verschillende niveaus doen. Als je bijvoorbeeld hebt gekeken naar het assortiment van de kantines bij de UvA en HvA, dan kun je aanbevelingen doen voor reclame voor het nieuwe assortiment, maar je kunt ook de cateraar aanbevelen het nieuwe assortiment pas in het nieuwe schooljaar op te nemen in de kantines. Je kunt ook denken aan aanbevelingen voor de korte termijn en voor de lange termijn.

2. Welke onderzoeksvragen zijn interessant om in de toekomst te beantwoorden?

Je bespreekt welk vervolgonderzoek mogelijk is. Je geeft suggesties voor nieuwe onderzoeksvragen zodat toekomstige onderzoekers op hun beurt ook weer nieuwe kennis kunnen toevoegen aan het onderzoeksveld. Je kunt suggesties doen voor het onderzoeken van nieuwe onderwerpen, maar ook bijvoorbeeld van nieuwe doelgroepen.

Je hebt bijvoorbeeld interessante onderzoeksresultaten van jouw onderzoek naar de mogelijkheden om studenten en medewerkers van de UvA en HvA ook in de toekomst een optimale gebruikersbeleving in de kantine te geven. Als aanbeveling kun je adviseren om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een optimale gebruikerservaring in kantoorkantines, of kantines in andere steden.

3. Wat kan ik toekomstige onderzoekers onderzoekstechnisch adviseren?

Daarnaast wijs je toekomstige onderzoekers op de beperkingen van jouw onderzoek. Je draagt dus niet alleen inhoudelijk nieuwe onderwerpen aan voor verder onderzoek, maar je geeft ook aanbevelingen voor de onderzoekstechnische kant. Je kunt bijvoorbeeld aanbevelen om een bepaalde onderzoeksmethode te gebruiken bij het doen van vervolgonderzoek of om rekening te houden met bepaalde beperkingen waar jij tegenaan gelopen bent.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 8 juni 2023