Taalwinkel

Afstudeerverslag/eindscriptie

De laatste stap van je studie bestaat uit afstuderen. Je doet onderzoek en schrijft daar bijvoorbeeld een verslag over. Dit verslag wordt soms een afstudeerverslag en soms een eindscriptie genoemd. Ook kan het zijn dat je een beroepsopdracht moet doen om af te studeren; de richtlijnen hiervoor verschillen per opleiding.

Hier vind je het stappenplan met alles wat je moet weten over het schrijven van een verslag of scriptie. De tips zijn ook handig als je nog in je eerste jaar zit.

De brainstorm

Start met brainstormen, voordat je begint met het schrijven van je afstudeerverslag. Hieronder vind je meer informatie over brainstormtechnieken.

Het schrijfproces

Houd je bij het schrijven van een afstudeerverslag aan de vier schrijfstappen: voorbereiden, structureren, formuleren en corrigeren.

Voordat je daadwerkelijk begint met het schrijven van je tekst, is het belangrijk dat je tijdens de voorbereiding de basis voor je tekst legt: voor wie schrijf je, wat schrijf je en waarom doe je dat?

Na de voorbereidende fase, waarin je het onderwerp van je tekst duidelijk hebt afgebakend in de centrale vraag, begin je met het structureren van de tekst.

Een afstudeerverslag of eindscriptie heeft vaak een vaste opbouw. In de inleiding verwerk je bijvoorbeeld je probleemanalyse, doelstelling en je hoofd- en deelvragen. Die werk je vervolgens uit (bijvoorbeeld in theoretisch kader, methodologisch kader, resultaten) om in de conclusie een antwoord te kunnen geven op de gestelde vragen uit je inleiding.

De stijl waarin je je tekst schrijft, is afhankelijk van de soort tekst, in dit geval een afstudeerverslag. Je stijlkeus is daarnaast afhankelijk van je doelgroep: kun je een informele toon gebruiken, of is een afstandelijke, formele toon meer gepast? Ook is het belangrijk dat je tekst er overzichtelijk en verzorgd uitziet.

Het corrigeren van de tekst is een essentieel onderdeel van het schrijfproces. Een tekst die je niet apart op formulering, spelling, interpunctie en lay-out hebt gecorrigeerd, zal altijd fouten bevatten. Besteed er daarom tijd aan en houd in je planning rekening met een aparte correctieronde.

Wat er verder bij afstuderen komt kijken

Hoe ga je te werk en hoe zorg je dat je goed en effectief afstudeert? Houd bijvoorbeeld rekening met planning, motivatie en afstudeerstress.

Voorbeelden

Zoek je naar voorbeelden van een goed afstudeerverslag of een fantastische eindscriptie? Kijk bijvoorbeeld eens op de HBO Kennisbank . Universiteiten hebben vaak hun eigen scriptiebank, bijvoorbeeld UvA Scripties . Je kunt ook bij je opleiding vragen naar voorbeelden.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 15 augustus 2023