Taalwinkel

Signaalwoorden

Signaalwoorden helpen de lezer, geven structuur aan de tekst en zorgen voor samenhang tussen alinea’s en/of zinnen. Signaalwoorden worden daarom ook wel indicatoren of verbindingswoorden genoemd. Gebruik ze veelvuldig: in veel teksten staan er eerder te weinig dan te veel.

Overzicht signaalwoorden

Welk signaalwoord op zijn plaats is, ligt aan het soort verband. Hieronder staan de meest voorkomende signaalwoorden:

 • Signaalwoorden van tijd: eerst, vervolgens, daarna, toen, ten slotte
 • Signaalwoorden van plaats: hier, daar, waar, waarin, waarop
 • Signaalwoorden van tegenstelling: echter, maar, daarentegen, hoewel, toch, tenzij
 • Signaalwoorden van opsomming: en, ook, daarnaast, bovendien, ten eerste, ten tweede
 • Signaalwoorden van argumentatie:
  • voor het standpunt: naar mijn mening, concluderend, kortom, dus
  • voor argumenten die losstaan van andere argumenten: ten eerste…, overigens, nog afgezien van, trouwens
  • voor argumenten die horen bij andere argumenten: daarbij komt, vooral ook, omdat
  • voor argumenten die andere argumenten verdedigen: want, namelijk, omdat
 • Signaalwoorden van verklaring: dus, omdat, daarom, daardoor

Signaalwoorden gebruiken

Bekijk de video over het gebruik van signaalwoorden.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Signaalwoorden.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 11 januari 2024