Taalwinkel

Handige boeken en websites voor je afstuderen

Deze boeken en websites zijn geraadpleegd bij het schrijven van het onderdeel Afstuderen. Onderaan de pagina vind je een lijstje met boeken die je kunnen helpen bij het schrijven van je scriptie.

Geraadpleegde boeken

 • Claessens, M. (2008). De springprocessie. Levendige lessen in zakelijk schrijven. Houten: Bohn, Stafleu en Van Loghum.
 • Goosen, M. & Schoordijk, F. (2014). Basisvaardigheden Academisch schrijven. Bussum: Coutinho.
 • Mertens, J. (2013). Praktijkonderzoek voor bachelors. Leidraad voor studenten bij het (af)studeren in het competentiegericht hbo. Bussum: Coutinho.
 • Snoeck Henkemans, A.F. (1989). Schrijven. Handleiding voor het opstellen van zakelijke teksten. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Verhoeven, N. (2007). Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs. Amsterdam: Boom Onderwijs.

Geraadpleegde websites

Aanbevolen literatuur

 • Grit, R. & Julsing, M. (2013). Zo doe je een … onderzoek. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
 • Goosen, M. & Schoordijk, F. (2014). Basisvaardigheden Academisch schrijven. Bussum: Coutinho.
 • Harinck, F. (2011). Basisprincipes praktijkonderzoek. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
 • Kempen, P. & Keizer, J. (2011). Competent afstuderen en stagelopen. Een advieskundige benadering. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
 • Kempen, P. & Keizer. J. (2009). Scorend afstuderen. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
 • Mertens, J. (2013). Praktijkonderzoek voor bachelors. Bussum: Uitgeverij Coutinho.
 • Mirande, M. & Wardenaar, S. (2011). Scriptieproblemen. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
 • Wijk, J. van (2007). Succesvol afstuderen. Praktijkgericht onderzoek in het hbo. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
Gepubliceerd door  Taalwinkel 4 april 2022