Taalwinkel

Practicumverslag

Nadat je het verloop van het onderzoek en de resultaten van je practicum hebt vastgelegd in je labjournaal en meetrapport, schrijf je een practicumverslag. In dat verslag vertel je je bevindingen aan anderen.

Bij het schrijven van een practicumverslag moet je rekening houden met je lezers. Begrijpen zij wat je gedaan hebt? In wezen oefen je zo in het schrijven van een publicatie. Sla de wetenschappelijke bladen er maar op na: ze hebben allemaal dezelfde opbouw.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 23 februari 2022