Taalwinkel

Practicumverslag

Nadat je het verloop van het onderzoek en de resultaten van je practicum hebt vastgelegd in je labjournaal en meetrapport, schrijf je een practicumverslag. In dat verslag vertel je je bevindingen aan anderen.

Bij het schrijven van een practicumverslag moet je rekening houden met je lezers. Begrijpen zij wat je gedaan hebt? In wezen oefen je zo in het schrijven van een publicatie. Sla de wetenschappelijke bladen er maar op na: ze hebben allemaal dezelfde opbouw.

VOORBEELDEN

Zoek je naar voorbeelden van een goed practicumverslag? Check bij je opleiding of medestudenten of er goede voorbeelden zijn, of kijk op internet voor voorbeelden die aansluiten bij jouw opleiding.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 15 augustus 2023