Taalwinkel

Resultaten

In dit hoofdstuk geef je de feitelijke resultaten van het onderzoek weer. Het gaat bijvoorbeeld om de uitkomsten van een enquête of de metingen van een experiment. Je analyseert de resultaten. Je geeft nog geen verklaringen en trekt nog geen conclusies. Je beantwoordt niet de onderzoeksvragen. Het is een objectief beeld van het verzamelde materiaal. Je kunt als structuur van het hoofdstuk de ordening op je deelvragen hanteren. Je kunt gebruikmaken van figuren en tabellen en daar in de tekst naar verwijzen. Als je daarvoor kiest, zorg dan dat de figuren en tabellen te begrijpen zijn zonder de tekst, maar dat je in de tekst wel uitleg geeft over de opmerkelijkheden die de lezer kan terugvinden in de figuren en tabellen.

Als je het onderzoek uitgevoerd hebt, dan bespreek je in de volgende stap de resultaten. Hierbij zijn twee zaken belangrijk:

  1. Zijn relevante onderzoeksgegevens verzameld, op een inzichtelijke wijze verwerkt en geïnterpreteerd?
  2. Wordt bij de interpretatie van de resultaten de theorie van het theoretisch kader toegepast?

Hieronder vind je meer informatie over:

  • de opbouw van je resultatenhoofdstuk
    • de betrouwbaarheid van meetinstrumenten
    • feitelijke resultaten
  • het verschil tussen resultaat en conclusies

De opbouw van je resultatenhoofdstuk

De betrouwbaarheid van meetinstrumenten

Voordat je begint met het bespreken van de resultaten, bespreek je de betrouwbaarheid van de meetinstrumenten die je hebt gebruikt. Als je de meting zou herhalen met steeds hetzelfde resultaat, dan is je meetinstrument betrouwbaar. Als je vijf keer op een weegschaal zou gaan staan en de weegschaal geeft elke keer hetzelfde gewicht aan, dan is je weegschaal betrouwbaar. Als de weegschaal elke keer een ander gewicht aan zou geven, is hij als meetinstrument onbetrouwbaar.

Bij de onderzoeksmethode heb je bijvoorbeeld uitgelegd dat je interviews hebt afgenomen en dat die door twee beoordelaars zijn gecodeerd. Je begint dan dit deel met het bespreken van de overeenstemming in codering tussen de verschillende beoordelaars. Je blijft daarbij objectief. In de discussie kun je eventuele tekortkomingen bespreken.

Feitelijke resultaten

Bij deze stap geef je daarna de feitelijke resultaten van het onderzoek weer. Het gaat bijvoorbeeld om de uitkomsten van een enquête of de metingen van een experiment. Je analyseert de resultaten. Je geeft nog geen verklaringen en trekt nog geen conclusies. Je beantwoordt niet de centrale vraag of deelvragen. Het is een objectief beeld van het verzamelde materiaal. Je kunt als structuur de ordening van je deelvragen hanteren. Je kunt gebruikmaken van figuren en tabellen en daar in de tekst naar verwijzen. Als je daarvoor kiest, zorg dan dat de figuren en tabellen te begrijpen zijn zonder de tekst, maar dat je in de tekst wel uitleg geeft over de opmerkelijkheden die de lezer kan terugvinden in de figuren en tabellen.

Op de site van de Vrije Universiteit vind je standaardformuleringen voor je resultatenhoofdstuk .

Tips

  • Vergeet niet dat je ook bij het gebruik van figuren en tabellen de juiste (APA-)normen moet gebruiken. In de handleiding van de Universiteit van Tilburg vind je een uitgebreide beschrijving van de APA-richtlijnen .
  • Als je interviews hebt gehouden, gebruik dan quotes uit de interviews om je resultaten te ondersteunen en je scriptie prettig leesbaar te maken. Quotes zet je in een ander lettertype en laat je goed opvallen.

Verschil resultaat en conclusies

Na het bespreken van de resultaten, trek je conclusies. Hieronder zie je het verschil tussen een resultaat en een conclusie.

Voorbeeld resultaat

80% van de studenten en medewerkers geeft in de enquête aan dat zij nooit een warme maaltijd eten voor zes uur.

Voorbeeld conclusie

Aangezien de meeste kantines op de UvA en HvA geopend zijn tot 17.00 uur en weinig klanten voor zes uur warm eten, kan het aanbod van warme maaltijden beperkt zijn.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 13 mei 2022