Taalwinkel

Beroepsproduct

Werk jij voor je opleiding aan een beroepsproduct in plaats van een adviesrapport of afstudeerverslag? Dan hoef je waarschijnlijk minder te schrijven, maar nog altijd wordt van jou verwacht dat je je keuzes verantwoordt.

Beroepsproducten zijn diensten of producten die je als professional moet kunnen leveren in het uitoefenen van je beroep. Met een beroepsproduct laat je zien wat je kunt in de beroepspraktijk.

Dat wil niet zeggen dat er geen taal meer aan te pas komt: je moet bijvoorbeeld een gesprek voeren, of een verantwoording schrijven van je resultaten. En het kan ontzettend helpen om vooraf een plan van aanpak te maken, zodat je weet wat je wilt doen. Met een persoonlijk ontwikkelplan (POP) kun je aangeven welke vaardigheden jij verder wilt ontwikkelen tijdens het maken van je beroepsproduct. En natuurlijk moet je je gebruikte bronnen goed noteren!

Met andere woorden: het ene beroepsproduct is het andere niet. We geven hier enkele voorbeelden.

Een analyse als beroepsproduct

In een analytisch beroepsproduct ontleed je een vraagstuk op samenhangen wijze. Je geeft daarmee inzicht. Soms moet je een volledig onderzoek uitvoeren, soms ook hoef je alleen een berekening aan te leveren – die je natuurlijk wel moet kunnen onderbouwen met onderzoek.

Dit type beroepsproduct lijkt daarmee erg op een onderzoeksverslag; kijk in de vereisten van je opleiding welke onderdelen je nodig hebt voor je analytische beroepsproduct.

Een advies als beroepsproduct

Schrijf je een advies als beroepsproduct, dan stel je jezelf de vraag wat je opdrachtgever kan doen om een product of dienst te veranderen of verbeteren.

Dit type beroepsproduct lijkt daarmee erg op een adviesrapport. Check bij je opleiding welke onderdelen je nodig hebt voor je adviserende beroepsproduct.

Een ontwerp of fabricaat als beroepsproduct

Als je iets moet ontwerpen of fabriceren, bijvoorbeeld een visuele of schematische weergave van een product of dienst, dan is dat ontwerp je beroepsproduct. Meestal heb je iets tastbaars in handen, anders dan een dik rapport vol overwegingen en berekeningen.

Toch wordt ook bij een ontwerp of fabricaat vaak gevraagd om een verantwoording: hoe ben je hiertoe gekomen en sluit het aan bij de wensen van je opdrachtgever? Dit kun je deels visueel maken, maar een probleemanalyse of een verantwoording van de gebruikte methoden kunnen ook deel uitmaken van dat wat je moet opleveren.

Een handeling als beroepsproduct

Met een handeling als beroepsproduct laat je zien dat jij je professioneel kunt gedragen in een beroepssituatie – bijvoorbeeld het voeren van een slechtnieuwsgesprek. Hiervoor heb je diverse vaardigheden ontwikkeld in je opleiding, en die kun je hiermee laten zien.

Een assessment kan deel uitmaken van de beoordeling. Hierin geef je dan bijvoorbeeld aan welke methode je gebruikt hebt of waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt. Ook kan het zijn dat je een reflectieverslag moet schrijven, waarin je terugblikt op het gesprek en wat je ervan geleerd hebt.

Gepubliceerd door  Taalwinkel Gebaseerd op: Miriam Losse (2018). 'Onderzoekend vermogen ontwikkelen bij studenten. Een methodiek voor hbo-docenten'. Boom uitgevers, Amsterdam. 15 augustus 2023