Taalwinkel

Theoretisch kader

In het theoretisch kader ga je je onderzoek inkaderen. Je beschrijft de theorie die nodig is om het praktijkprobleem op te lossen. Je bekijkt daarbij jouw onderwerp vanuit verschillende theorieën en invalshoeken. Je onderbouwt je onderzoeksvragen en definieert kernbegrippen aan de hand van theorie. Het definiëren van de belangrijkste begrippen die je nodig hebt voor je onderzoek, doe je aan de hand van literatuur van verschillende (toonaangevende) auteurs. Je operationaliseert dus begrippen waardoor het onderzoek meetbaar en dus onderzoekbaar wordt. Daarnaast baken je meteen je onderzoek af, je stelt grenzen aan je onderzoek: wat onderzoek je wel en wat niet?

Het onderzoek moet aansluiten bij bestaand onderzoek en daar nieuwe kennis aan toevoegen. Daarom bespreek je in het theoretisch kader wat er al bekend is over jouw onderwerp, welke opvattingen, theorieën en ideeën er al bestaan. Je vertelt ook wat er nog niet bekend is en wat dus nieuwe kennis op kan leveren. Het antwoord op jouw centrale vraag levert nieuwe kennis op en daarmee lever je dus een bijdrage aan het onderzoek binnen jouw vakgebied.

Als je verwijst naar literatuur, zorg dan voor een correcte bronvermelding. Als je stukken tekst van een ander in je eigen woorden overneemt, moet je dat vermelden. Kijk voor meer informatie over bronvermelding bij literatuur verwerken.

Als je beschrijvende onderzoeksvragen hebt, kun je deze op een wetenschappelijke manier beantwoorden in het theoretisch kader. Daarbij is het belangrijk om de samenhang met je probleemanalyse te laten zien.

Aandachtspunten

 • Heb je de kernbegrippen van je onderzoek beschreven?
 • Heb je voor die kernbegrippen relevante theorieën/modellen/bepalende factoren gevonden, zodat ze meetbaar en dus onderzoekbaar zijn?
 • Is er al een ander (bestaand) onderzoek?

Handige zinnen bij het schrijven van een theoretisch kader

 • In verschillende studies wordt beweerd dat …, maar uit de studie van X blijkt dat …
 • Onderzoekers veronderstellen dat …
 • Diverse studies hebben het effect van … op … onderzocht
 • Tot nu toe zijn er slechts enkele pogingen gedaan om inzicht te krijgen in …
 • Meerdere onderzoeken hebben een significante positieve/negatieve relatie getoond tussen … en …
 • Daarnaast is gebleken dat …
 • Uit onderzoek naar … is gebleken dat …
 • Recente studies laten zien dat …

Kijk voor meer voorbeeldzinnen op de sites van de Universiteit van Tilburg en van de Vrije Universiteit .

Gepubliceerd door  Taalwinkel 13 mei 2022