Taalwinkel

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

In een persoonlijk ontwikkelingsplan geef je aan hoe jij jezelf de komende periode wilt gaan ontwikkelen. Je stelt doelen die je wilt bereiken en geeft aan op welke manier je die doelen wilt bereiken. Je richt met een POP je eigen leerproces voor de toekomst op een planmatige manier in, want je wilt jezelf blijven ontwikkelen. Door specifiek te werken aan competenties of je eigen gestelde doelen, word je bekwamer in je beroep(spraktijk). De doelen worden in een POP concreet geformuleerd, zodat achteraf is vast te stellen of de doelen zijn bereikt.

De opbouw van een persoonlijk ontwikkelingsplan

Een studieloopbaanbegeleider stelt andere eisen aan een POP dan een werkgever. De onderdelen die we hieronder bespreken, komen in vrijwel ieder plan aan bod. Houd bij het schrijven van je eigen POP altijd rekening met de eisen die gesteld worden en richt je POP daar ook naar in.

1. Waar sta ik nu?

Bij het startniveau geef je aan waar je nu staat. Je geeft hier dus aan wat je al goed kan. Als je al voldoende bekwaam ergens in bent, hoef je dit (in de komende periode) niet verder te ontwikkelen. Bij het beschrijven van je startniveau kun je aangeven dat je aan die vaardigheid/competenties geen aandacht besteedt. Daarnaast bespreek je welke vaardigheden/competenties nog niet voldoende ontwikkeld zijn. Je kunt in het volgende onderdeel van je plan daaruit een selectie maken. Je kunt namelijk niet aan alles tegelijk werken. Probeer ook een bredere blik te hanteren dan alleen te kijken naar je eigen handelen. Misschien zijn er zaken op je studie of op je werk die (met een aanpassing) aan jouw persoonlijke ontwikkeling bij kunnen dragen.

De huidige stand van zaken kan je ook in kaart brengen door een SWOT-analyse uit te voeren.

2. Waar wil ik naartoe?

Als je weet hoe je ervoor staat, kun je kijken naar de doelen die je in de komende periode wilt bereiken. Je kiest een aantal doelen uit en vertelt waarom je aan deze doelen wilt werken. De opdracht die je hebt gekregen zal van invloed zijn op de doelen die je kiest. Een kortetermijndoel is bijvoorbeeld anders dan een langetermijndoel. Als je werkgever wilt weten welke doelen je over drie maanden hebt bereikt, stel je andere doelen dan wanneer je studieloopbaanbegeleider vraagt wat je over vier jaar bereikt hebt en waar je over vier jaar staat. Het is belangrijk dat je doelen goed afgebakend en reëel zijn.

3. Hoe kom ik daar?

Als je weet wat je wilt bereiken en dus aan welke doelen je gaat werken in de komende periode, ben je klaar voor het laatste onderdeel van je persoonlijke ontwikkelingsplan. Hierin beschrijf je op welke manier je de doelen die je bij punt 2 hebt gesteld, gaat bereiken. Dit doe je door je doelen SMART te formuleren. Je geeft bij elk gesteld doel op alle punten van SMART aan hoe je het doel gaat bereiken. Elk doel vraagt om een andere aanpak en ook elke persoon is anders. Je kunt bijvoorbeeld een stage lopen om je doel te bereiken, maar je kunt ook een boek lezen. Kies een methode die bij jou en bij het doel past, zodat de kans van slagen groter is. Daarnaast neem je in ook de evaluatiemethode op in je plan, zodat achteraf vast te stellen is of je doelen zijn bereikt.

Formulering van een persoonlijk ontwikkelingsplan

Een persoonlijk ontwikkelingsplan is, zoals de naam al aangeeft, een persoonlijk document. Je schrijfstijl mag daarom ook persoonlijk zijn en hoeft niet enkel zakelijk te zijn. De toon waarop je schrijft moet passen binnen de context waarin je je POP schrijft. Als je een POP schrijft voor jezelf, dan heeft deze een andere toon dan wanneer je een POP schrijft voor je studie of voor je werkgever. Naast de juiste toon en een goede opbouw, moet een POP uiteraard goed geschreven zijn. Zinsbouw, woordgebruik en stijl spelen hierbij een belangrijke rol.

VOORBEELDEN

Zoek je naar voorbeelden van een goed POP? Check goed bij je opleiding wat de eisen zijn en vraag eventueel naar een voorbeeld. Op internet vind je ook diverse voorbeelden.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 15 augustus 2023