Taalwinkel

Onderzoeksverslag

Als je een onderzoek uitgevoerd hebt en daarover wil rapporteren, dan schrijf je een onderzoeksverslag. Hierin vermeld je alle relevante informatie over het onderzoek. Een onderzoeksverslag bestaat uit een aantal vaste onderdelen, die hieronder verder toegelicht worden.

De opbouw van een onderzoeksverslag

Een aantal onderdelen kan deel uitmaken van scripties, verslagen en andere langere wetenschappelijke teksten. Houd er wel rekening mee dat per instituut, afdeling of faculteit andere afspraken bestaan over de volgorde, de benaming en het al dan niet opnemen van deze tekstonderdelen. Neem deze informatie dus niet klakkeloos over, maar informeer naar de conventies op jouw vakgebied.

De formulering van een onderzoeksverslag

Zorg ervoor dat de tekst van je onderzoeksverslag helder en begrijpelijk is. Een onderzoeksverslag is vaak een wetenschappelijke tekst. De opmaak en de tekst zijn dus strak en zakelijk. Zinsbouw, woordgebruik en stijl spelen hierbij een belangrijke rol. Ondanks dat je soms een onderzoeksverslag schrijft nadat je onderzoek is afgerond, schrijf je zoveel mogelijk in de tegenwoordige tijd.

VOORBEELDEN

Zoek je naar voorbeelden van een goed onderzoeksverslag? Kijk bijvoorbeeld eens op de HBO Kennisbank . Universiteiten hebben vaak hun eigen scriptiebank, bijvoorbeeld UvA Scripties . Je kunt ook bij je opleiding vragen naar voorbeelden.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 15 augustus 2023