Taalwinkel

Reflectieverslag

Reflecteren is bewust nadenken over je eigen handelen om op die manier je professionaliteit te vergroten. Dat is dan ook het doel van een reflectieverslag. In een reflectieverslag reflecteer je op je eigen leren. Je geeft aan wat je hebt geleerd en/of wat je sterke en zwakke kanten zijn. Je bespreekt je eigen ontwikkeling. Een reflectieverslag is niet hetzelfde als een evaluatie. Bij een reflectieverslag ga je dieper in op je eigen handelen, zodat je daarvan kunt leren en je professionaliteit kunt vergroten.

De opbouw van een reflectieverslag

1. Inleiding

Een reflectieverslag bestaat uit drie delen: een inleiding, een kern en een slot. In de inleiding bespreek je de aanleiding, het onderwerp en de opbouw van het verslag.

 • Aanleiding/doel (waarom dit verslag?)
 • Onderwerp (waarover gaat het verslag?)
 • Opbouw van het verslag
 • Andere relevante informatie voor de lezer

2. Kern

In de kern beschrijf en analyseer je de situatie. Wat gebeurde er? Wie waren er bij betrokken? Welke activiteiten heb jij verricht in de situatie? Wat was het effect van jouw handelen op anderen? Wat was het effect van jouw handelen of je gedachten en emoties? Welke resultaten zijn er geboekt?

Beschrijf de theorie:

 • Wat wilde ik leren?
 • Wat waren mijn leerdoelen?
 • Aan welke competenties wilde ik werken?

Beschrijf en analyseer de situatie (eventueel aan de hand van de STARRT-methode):

 • Wat was de situatie?
 • Wat was mijn rol?
 • Wat was de rol van anderen?
 • Hoe voelde ik me bij deze situatie?
 • Wat dacht ik daarbij?
 • Wat ging er goed?
 • Wat kan er beter?
 • Leg verbanden tussen jouw gedrag en het effect dat jouw gedrag had op anderen.
 • Leg eventueel relaties met de theorie.

3. Slot

In het laatste gedeelte van het verslag, bespreek je de conclusies. Je beschrijft wat je hebt geleerd en wat je nieuwe leerdoelen zijn.

Trek conclusies:

 • Wat heb ik geleerd en hoe heb ik geleerd?
 • Wat neem ik hiervan mee voor de toekomst? (Geef aan waarom je op deze manier blijft handelen of waarom er veranderingen moeten komen, neem hierbij de beroepspraktijk als uitgangspunt)
 • Beschrijf nieuwe leerdoelen en formuleer deze SMART.

Niet elk reflectieverslag ziet er hetzelfde uit. De eisen die aan het verslag gesteld worden, kunnen verschillen. Pas de opbouw van het verslag daarom aan de gestelde eisen aan.

Formulering van een reflectieverslag

Een reflectieverslag gaat over jou en jouw leren; schrijf een reflectieverslag daarom in de ik-vorm. In een reflectieverslag bespreek je kort de rol van anderen, maar houd er rekening mee dat het om jou gaat. Richt je daarom altijd op jouw handelen en jouw leren.

Zorg ervoor dat de tekst van je reflectieverslag helder en begrijpelijk is. Zinsbouw, woordgebruik en stijl spelen hierbij een belangrijke rol.

VOORBEELDEN

Zoek je naar voorbeelden van een goed reflectieverslag? Check bij je opleiding of medestudenten of er goede voorbeelden zijn, of kijk op internet voor voorbeelden die aansluiten bij jouw opleiding.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 15 augustus 2023