Taalwinkel

Introductie van het onderwerp

De eerste alinea van de inleiding bestaat meestal uit de introductie van het onderwerp.

Er zijn diverse journalistieke ‘trucs’ die je daarvoor kunt gebruiken:

  • Haak in op de actualiteit omtrent het onderwerp;
  • Geef een korte weergave van de historische achtergrond bij het onderwerp;
  • Haal een interessante, opvallende of controversiële uitspraak over het onderwerp aan;
  • Behandel een concrete kwestie of een voorbeeld dat het onderwerp goed illustreert.

TIP: Al schrijvende kom je vaak op ideeën hoe je de inleiding kunt beginnen. Noteer die invallen onmiddellijk in een apart document, zodat ze niet verloren gaan. Later kun je ze bekijken op hun bruikbaarheid.

Voorbeeld: inhaken op actualiteit

Bij een scriptie over het beste alternatief voor de verbinding van de snelwegen A6 en A9 wordt het onderwerp geïntroduceerd door het laatste nieuws rondom het onderwerp te geven.

'Huidige kabinet neemt definitief geen beslissing over A6/A9′ kopten vrijwel alle grote dagbladen half augustus. Met dit uitstel krijgt het volgende kabinet de definitieve touwtjes in handen in de zeer omstreden kwestie hoe de verkeersproblemen tussen Almere en Schiphol op te lossen.

Er zal een weloverwogen keus gemaakt moeten worden tussen twee alternatieven: het verbreden van de A9, bekend als de Gaasperdammerweg, of een ondertunnelde snelweg bij het Naardermeer. Voor- en tegenstanders van beide alternatieven krijgen met dit uitstel de gelegenheid hun standpunten verder uit te werken en hun lobby bij de mogelijke nieuwe beleidsmakers voort te zetten.

Voorbeeld: historische opening

In 1904 besloot de gemeente Amsterdam het Naardermeer te gaan gebruiken als vuilnisstortplaats. De oppositie tegen dit plan leidde tot de oprichting van de Vereniging van Natuurmonumenten in 1906 en daarmee leek het behoud van dit natuurgebied voor een lange periode gegarandeerd. Die veiligstelling zou duren tot het laatste decennium van de vorige eeuw.

Eind jaren negentig werd de fileproblematiek tussen het inmiddels aangelegde en uitdijende Almere en Schiphol dusdanig problematisch, dat de Provincies in samenwerking met de gemeenten Amsterdam en Almere als mogelijke oplossing komen met een ondertunnelde snelweg bij het Naardermeer. Daarmee werd een oude discussie opnieuw geopend.

Voorbeeld: controversiële uitspraak

Half juli liet V&W-minister Peijs doorschemeren een voorstander te zijn van de verbreding van de A9, beter bekend als de Gaasperdammerwerg. Opmerkelijk aan deze keus is dat zij zich eerder een duidelijk voorstander betuigde van het andere alternatief voor de fileproblematiek tussen Almere en Schiphol, een ondertunnelde snelweg bij het Naardermeer.

Tegenstanders van de verbreding van de A9 verbazen zich over deze onverwachte wending en zijn van mening dat de minister zich heeft ‘laten inpakken’ door Natuurmonumenten, sinds 1906 eigenaar van het Naardermeer. Het is een typerend voorval uit een lange reeks van voorstellen, beloftes en discussies die gepaard gaan met de wederom uitgestelde beslissing omtrent de verbinding tussen de A6 en de A9.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 13 april 2023