Taalwinkel

De lay-out van alinea’s

Een alinea behelst altijd een kernidee. Je alinea's zijn echter eenheden die niet alleen inhoudelijk van elkaar te onderscheiden zijn. Je geeft ze daarnaast zodanig weer dat de lezer in een oogopslag ziet dat er een nieuwe alinea begint.

Er zijn drie manieren om het onderscheid tussen alinea’s typografisch weer te geven:

  1. op een nieuwe regel beginnen;
  2. na een witregel beginnen;
  3. inspringen (bijvoorbeeld met een tab).

Meestal zie je in langere teksten een combinatie van de tweede en derde manier. Hier volgen enkele voorbeelden; de tussendelen uit de alinea's zijn telkens weggehaald; dit zie je aan [...].

1. Op een nieuwe regel beginnen

Er is momenteel [...] hebben een andere cultuur en meestal spreken ze een andere taal naast het Nederlands.
Twee van de belangrijkste redenen achter immigratie zijn economie en politiek [...] immigrant en asielzoeker genoemd.

2. Na een witregel beginnen

Er is momenteel [...] hebben een andere cultuur en meestal spreken ze een andere taal naast het Nederlands.

Twee van de belangrijkste redenen achter immigratie zijn economie en politiek [...] immigrant en asielzoeker genoemd.

3. Inspringen

Er is momenteel [...] hebben een andere cultuur en meestal spreken ze een andere taal naast het Nederlands.
Twee van de belangrijkste redenen achter immigratie zijn economie en politiek [...] immigrant en asielzoeker genoemd.

4. De combinatie

Er is momenteel [...] hebben een andere cultuur en meestal spreken ze een andere taal naast het Nederlands.
Twee van de belangrijkste redenen achter immigratie zijn economie en [...] immigrant en asielzoeker genoemd.

Uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is gebleken [...] bijna 1 miljoen moslims.
Een groot deel van de moslim immigranten komt uit Marokko en Turkije [...] en sociaal-economische positie.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 22 februari 2022