Taalwinkel

Literatuur verwerken

Als je een verslag, scriptie of essay schrijft, is het belangrijk dat je de gelezen literatuur zorgvuldig verwerkt. Als je dat niet doet, maak je jezelf schuldig aan plagiaat. Als je plagiaat pleegt, presenteer je (bedoeld of onbedoeld) het werk van anderen als je eigen werk. Hiermee schend je het intellectuele eigendom van een ander. Op elke tekst, afbeelding, tabel en illustratie rust namelijk auteursrecht. Dit moet je dan ook vermelden. Doe je dit niet, dan ben je strafbaar.

Bronnen vermelden

Je kunt op verschillende manieren een bronnenlijst of literatuurlijst maken. De voorschriften ervoor verschillen vaak per opleiding en studie. Informeer je goed voordat je de lijst opstelt. Meestal kun je ze op de website vinden van je studie.

Citeren en parafraseren

De twee technieken die gebruikt worden om teksten van anderen te verwerken in je eigen teksten, zijn citeren en parafraseren.

Verwijssystemen gebruiken

Je kunt op verschillende manieren naar literatuur verwijzen in je tekst. Er zijn meerdere verwijssystemen, die per vakgebied kunnen verschillen. Zorg dat je weet welk verwijssysteem je voor je studie moet gebruiken.

Plagiaat voorkomen

Als je plagiaat pleegt, presenteer je (bedoeld of bedoeld) het werk van anderen als je eigen werk. Hiermee schend je het intellectuele eigendom van een ander. Op elke tekst, afbeelding, tabel en illustratie rust namelijk auteursrecht. De maker(s) moet je dan ook vermelden. Doe je dit niet, dan ben je strafbaar.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 7 september 2022