Taalwinkel

Bronnen vermelden

Als je een scriptie schrijft, is het belangrijk dat je de gelezen literatuur zorgvuldig verwerkt. Je bronvermelding moet volledig zijn. Daarmee laat je zien dat je voortbouwt op kennis van anderen. Als je je bronnen niet vermeldt, maak je jezelf schuldig aan plagiaat.

Waarom bronvermelding?

  1. Je laat zien dat je op de hoogte bent van eerder onderzoek.
  2. Je gebruikte bronnen zijn te lokaliseren en dus te verifiëren.
  3. Je maakt dat je scriptie te controleren is voor anderen. Je laat zien welke ideeën van jezelf zijn en welke van anderen.

Citeren en parafraseren

Wil je letterlijk weergeven wat er in de bron staat, gebruik dan een citaat. Bij citeren neem je letterlijk de brontekst over. Neem een kort citaat (een regel of minder) op tussen enkele aanhalingstekens. Langere citaten (vanaf veertig woorden ongeveer) onderscheid je visueel van de rest van de tekst door er een bloktekst van te maken: plaats een witregel boven en onder het citaat, spring in en plaats de tekst in regelafstand 1.

Uit de voedselconsumptiepeiling onder jongvolwassenen van het RIVM concluderen de onderzoekers (Hulshof e.a. 2004) het volgende:

Nederlandse jongvolwassenen consumeren veel te weinig groenten en fruit. Met
betrekking tot de vetinneming is met name de inneming van verzadigde vetzuren te
hoog, terwijl de inneming van transvetzuren de aanbeveling gemiddeld benadert. Er
valt veel gezondheidswinst te behalen wanneer de voedingsgewoonten in lijn
zouden zijn met de aanbevelingen, met name door de groente- en fruitconsumptie
te verhogen en het vetzuurprofiel in de voeding te verbeteren.

Vertel je andermans woorden na in je eigen woorden, dan parafraseer je. Let hierbij op dat je niet te letterlijk bij de oorspronkelijke tekst blijft. Ook is het belangrijk dat je aangeeft wat je bron is. Noteer tussen haakjes de naam en het jaar van publicatie van de auteur die je parafraseert. De complete bibliografische gegevens neem je op in de literatuurlijst.

Uit onderzoek (Vuister, 2010) naar de leefstijl van studenten van de Universiteit van Utrecht blijkt dat 86,7% van de ondervraagde studenten aangeeft over voldoende kennis over voeding te beschikken om gezonde keuzes te kunnen maken en bijna 50% geeft aan bewust met eten bezig te zijn.

Verwijssystemen

Je kunt op verschillende manieren naar literatuur verwijzen in je tekst. Er zijn meerdere verwijssystemen die per vakgebied kunnen verschillen. Zorg dat je weet welk verwijssysteem je voor jouw opleiding/studie moet gebruiken en gebruik die consequent.

Literatuurlijst

In de literatuurlijst vermeld je alle literatuur die je voor je onderzoek gebruikt hebt. Je kunt op verschillende manieren een bronnen- of literatuurlijst maken. De voorschriften ervoor verschillen per opleiding en studie. Informeer je goed voordat je de lijst opstelt en volg de richtlijnen van de verwijssystemen die hierboven genoemd worden.

Hieronder zie je een voorbeeld van een (deel van een) literatuurlijst. Op de site van de Universiteit van Tilburg vind je een zeer uitgebreide handleiding.

Hulshof, K. F. A. M., Ocké, M. C., Van Rossum, C. T. M., Buurma-Rethans, E. J. M., Brants,
H. A. M., Drijvers, J. J. M. M., & Ter Doest, D. (2004). Resultaten van de
voedselconsumptiepeiling 2003.

Vuister, M. J. (2011). Leefstijl van studenten ter implementatie van de methode “De
Gezonde School”.

RefWorks

RefWorks is een webbased programma waarmee het importeren en verwijzen naar literatuur gemakkelijker wordt. Het is een handig programma om referenties te verzamelen, te beheren en te verwerken in je documenten en het is voor studenten van de UvA en HvA gratis te gebruiken.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 6 april 2022