Taalwinkel

Bronnen vermelden

Als je een scriptie schrijft, is het belangrijk dat je de gelezen literatuur zorgvuldig verwerkt. Je bronvermelding moet volledig zijn. Daarmee laat je zien dat je voortbouwt op kennis van anderen. Als je je bronnen niet vermeldt, maak je jezelf schuldig aan plagiaat.

Waarom bronvermelding?

  1. Je laat zien dat je op de hoogte bent van eerder onderzoek.
  2. Je gebruikte bronnen zijn te lokaliseren en dus te verifiëren.
  3. Je zorgt dat je scriptie te controleren is voor anderen.
  4. Je laat zien welke ideeën van jezelf zijn en welke van anderen.

Citeren en parafraseren

Neem een kort citaat (een regel of minder) op tussen enkele aanhalingstekens. Langere citaten (vanaf ongeveer 40 woorden) onderscheid je visueel van de rest van de tekst door er een bloktekst van te maken: plaats een witregel boven en onder het citaat, spring in en plaats de tekst in regelafstand 1. In je inleiding op het citaat geef je de verwijzing naar de bron.

Parafraseer je, dan blijft het belangrijk dat je aangeeft wat je bron is. Noteer in APA bijvoorbeeld tussen haakjes de naam en het jaar van publicatie van de auteur die je parafraseert. De complete bibliografische gegevens neem je op in de literatuurlijst.

Uit onderzoek (Vuister, 2010) naar de leefstijl van studenten van de Universiteit van Utrecht blijkt dat 86,7% van de ondervraagde studenten aangeeft over voldoende kennis over voeding te beschikken om gezonde keuzes te kunnen maken en bijna 50% geeft aan bewust met eten bezig te zijn.

Literatuurlijst

In de literatuurlijst vermeld je alle literatuur die je voor je onderzoek gebruikt hebt. Je kunt op verschillende manieren een bronnen- of literatuurlijst maken. De voorschriften ervoor verschillen per opleiding en studie. Informeer je goed voordat je de lijst opstelt en volg de richtlijnen van de verwijssystemen die hierboven genoemd worden.

Hieronder zie je een voorbeeld van een (deel van een) literatuurlijst. Op de site van de Universiteit van Tilburg vind je een zeer uitgebreide handleiding.

Hulshof, K. F. A. M., Ocké, M. C., Van Rossum, C. T. M., Buurma-Rethans, E. J. M., Brants,
H. A. M., Drijvers, J. J. M. M., & Ter Doest, D. (2004). Resultaten van de
voedselconsumptiepeiling 2003.

Vuister, M. J. (2011). Leefstijl van studenten ter implementatie van de methode “De
Gezonde School”.

RefWorks

RefWorks is een webbased programma waarmee het importeren en verwijzen naar literatuur gemakkelijker wordt. Het is een handig programma om referenties te verzamelen, te beheren en te verwerken in je documenten en het is voor studenten van de UvA gratis te gebruiken.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 1 december 2022