Taalwinkel

Plagiaat voorkomen

Welke tekst je ook schrijft voor je opleiding, wanneer je daarin informatie verwerkt van anderen, moet je dat zorgvuldig vermelden. 

Wanneer je informatie van iemand anders in je tekst verwerkt zonder dat je naar die persoon verwijst, lijkt het of het jouw eigen gedachten zijn. Je ‘steelt’ dan eigenlijk iemands gedachten; we noemen dat plagiaat. Plagiaat is strafbaar omdat je het auteursrecht schendt. Het is dus belangrijk om te weten hoe je het kunt voorkomen.

Plagiaat is niet alleen het letterlijk overnemen van een zin of een passage uit de tekst van iemand anders. Het gaat, nogmaals, dus ook om het gedachtegoed van andere auteurs. Leer jezelf daarom vanaf het begin van je studie aan om direct in je teksten iedere passage waarvan je de inhoud niet zelf hebt bedacht, te verduidelijken. Veel onderwijsinstellingen gebruiken plagiaatscanners om ingeleverd werk te kunnen beoordelen op eventueel plagiaat.

Er zijn diverse manieren waarop je kunt vermijden om – bewust of onbewust – plagiaat te plegen. De meeste opleidingen gebruiken daarom een verwijssysteem. Informeer dus welk systeem in jouw opleiding wordt gehanteerd en volg de aanwijzingen strikt op.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 29 augustus 2022