Taalwinkel

Beginnen met schrijven

Begin niet te snel met schrijven, maar stel het ook niet uit. Kijk nog even goed waarover, waarom (tekstdoel) en voor wie je schrijft (publiek). Zo kun je beter bepalen welke informatie je wel en niet moet opnemen en voorkom je geschrap achteraf.

Perfectie is voor later

Hoe meer tijd je hebt, hoe beter het resultaat. Werk daarbij de onderdelen van je tekstschema een voor een uit. Het hoeft nog niet mooi geformuleerd te zijn, als er maar iets staat.

Sta dus ook niet te lang stil bij het juiste woord of de juiste formulering. Ga verder en kies een voorlopige formulering of zet puntjes. Al verder schrijvend valt je het juiste woord of juiste formulering meestal vanzelf in.

Maak je in deze eerste schrijfronde ook niet te druk over grammatica en spelling. Aandacht voor de vorm gaat ten koste van de inhoud. Besteed er in een latere ronde apart aandacht aan, en markeer de woorden en/of zinnen die je nog eens moet controleren.

Schrijven is herschrijven

Schrijven is een creatief proces. Al schrijvend krijg je vaak goede invallen. Daarom is het goed een tijd achter elkaar door te werken en de stroom die op gang is gekomen optimaal te benutten.

Bedenk daarbij: schrijven is herschrijven. Bijna niemand schrijft in een keer een perfecte tekst. Leg je tekst af en toe weg, zodat je er later met een frisse blik naar kunt kijken.

Kom eerst op gang

Je hoeft niet bij het begin te beginnen. Begin met het schrijven van een stuk dat makkelijk voor je is of waar je al veel informatie over hebt. Als je eenmaal op gang bent, valt een goed begin je vanzelf wel in.

Noteer slimme ideeën

Komen er tijdens het schrijven andere tekstpassages in je op? Noteer ze dan altijd (op een aparte pagina of in een ander document), dan gaan ze niet verloren.

Tip

Helpen deze tips je niet veel? Dan heb je misschien last van schrijfangst. Je kunt daarover meer lezen op de website van de studentenpsychologen van de Universiteit Leiden.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 22 februari 2022