Taalwinkel

Een titel formuleren

De hoofdtitel van je verslag komt op de titelpagina. Deze titel moet in één oogopslag duidelijk maken waarover de tekst gaat. De centrale vraag moet eruit blijken.

Soms kun je de lezer een handje helpen door er een subtitel bij te geven, vooral als het lastig is om in één zin de hele lading te dekken. Want dat is wel wat een titel moet doen. Dat kan er bijvoorbeeld zo uitzien: 'Heropkomst of ondergang? Een sterkte-zwakteanalyse van de Amsterdamse haven'.

Eisen aan een goede titel

Een goede titel is:

 • zakelijk en informatief;
 • niet te lang;
 • neutraal geformuleerd;
 • voorzien van een goede lay-out.

Deze eisen gelden zowel voor de hoofdtitel als de titels van hoofdstukken en paragrafen.

Zakelijk en informatief

 • Maak duidelijk in de titel wat er in de tekst wordt behandeld.
 • Zorg dat de titel de hele tekst goed weergeeft, niet een detail daarvan.
 • Probeer niet grappig of origineel te zijn; het is geen reclame of literatuur.
 • Vermijd vage titels als "Algemeen", "Overig", "Bespreking"; je titel moet gaan over jouw verslag en niet dat van anderen.

Niet te lang

 • Gebruik maximaal acht woorden.
 • Gebruik geen volledige zinnen; meestal kun je lidwoorden en werkwoorden weglaten (en punten horen niet achter een titel).

NIET Het aantal vliegtuigen dat per jaar landt

WEL Aantal vliegtuiglandingen per jaar

Neutraal geformuleerd

 • Gebruik geen ‘gekleurde’ termen in de titel.

NIET Het slechte beleid tijdens de Tweede Wereldoorlog

WEL Het beleid tijdens de Tweede Wereldoorlog

NIET De enorme toename van het aantal werklozen

WEL De toename van het aantal werklozen

Voorzien van een goede lay-out

 • Zorg ervoor dat de opmaak van de titel anders is dan de opmaak van de rest van de tekst. Maak het lettertype bijvoorbeeld groter en vetgedrukt.
 • Na een titel zet je nooit een punt; je mag wel een vraagteken plaatsen (bij een vraag).

Oefening: een goede titel – of niet?

Herken jij de goede titels en zie jij welke criteria er missen bij de slechte(re)?

Gepubliceerd door  Taalwinkel 21 maart 2023