Taalwinkel

Een standpunt formuleren en argumenten selecteren

Stap 1 van het argumentatieproces is het formuleren van je standpunt en het selecteren van je argumenten. Dit kun je doen als je de literatuur grondig hebt bestudeerd en eventueel veldonderzoek hebt verricht.

Let bij het formuleren van je standpunt op de volgende twee punten:

  • Controleer of het standpunt aansluit op de gestelde onderzoeksvraag.
  • Stel vast hoe stellig het standpunt geformuleerd kan worden.

Inventariseer vervolgens welke argumenten voor en tegen worden gegeven en ga na welke je gebruikt om je standpunt te verdedigen. Voeg argumenten toe totdat je denkt dat de meest kritische lezer het standpunt aanvaardt. Je betoog wordt sterker als je rekening houdt met kritische reacties van de lezers. Probeer tegenargumenten te weerleggen.

Hierna volgt stap 2 van het argumentatieproces: het opstellen van een argumentatieschema.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 23 februari 2022