Taalwinkel

Het argumentatieproces

Vooral als je voor vakgenoten schrijft, is het van belang dat je argumentatie grondig is uitgewerkt. Je lezers weten immers ook veel van je onderwerp af en zullen zich kritisch opstellen.

Het argumentatieproces verloopt in vier stappen:

  1. Stap 1 van het argumentatieproces is het formuleren van je standpunt en het selecteren van je argumenten. Dit kun je doen als je de literatuur grondig hebt bestudeerd en eventueel veldonderzoek hebt verricht.
  2. Bij stap 1 van het argumentatieproces heb je je argumenten geselecteerd. Nu ben je bij stap 2: je maakt een argumentatieschema.
  3. Je hebt een standpunt geformuleerd en een argumentatieschema gemaakt. Daarmee kom je aan bij stap 3 van het argumentatieproces: het beoordelen van je argumenten.
  4. Je hebt een standpunt geformuleerd, een argumentatieschema gemaakt en je argumenten beoordeeld op aanvaardbaarheid. Nu werk je als laatste stap van het argumentatieproces je argumentatiestructuur uit.
Gepubliceerd door  Taalwinkel Eemeren, F. van, Garssen, B. en E. Rietstap (2005). Overtuigend schrijven. Utrecht/Zutphen: Thieme Meulenhoff. 23 februari 2022