Taalwinkel

De aanvaardbaarheid van argumentatie beoordelen

Je hebt een standpunt geformuleerd en een argumentatieschema gemaakt. Daarmee kom je aan bij stap 3 van het argumentatieproces: het beoordelen van je argumenten.

Een zogenaamde argumentatiestructuur is een handig hulpmiddel om de aanvaardbaarheid van jouw argumentatie te beoordelen. Om argumenten te beoordelen stel je jezelf drie vragen:

  • Is de argumentatie inhoudelijk correct?
  • Is de argumentatie inhoudelijk voldoende uitgewerkt?
  • Ondersteunt de argumentatie het standpunt?

Voorbeelden beoordelen aanvaardbaarheid

Is de argumentatie inhoudelijk correct?

  1. Nederland is te vol want er wonen dertig miljoen mensen.
  2. Nederland is te vol want er wonen ruim zeventien miljoen mensen.

In dit voorbeeld is de eerste uitspraak natuurlijk fout maar lang niet altijd is duidelijk dat opgevoerde feiten en cijfers niet kloppen. Controleer bij twijfel daarom cijfers en feiten die je zelf gebruikt en/of die je uit teksten van anderen gebruikt in betrouwbare bronnen .

Is de argumentatie inhoudelijk voldoende uitgewerkt?

  1. Het is zeer aannemelijk dat het Zelfportret met ringkraag in het Mauritshuis niet van Rembrandts hand is omdat de stijl afwijkt van zijn andere werk.
  2. Het is zeer aannemelijk dat het Zelfportret met ringkraag in het Mauritshuis niet van Rembrandts hand is omdat de stijl afwijkt van zijn andere werk. Zo is het lichtaccent in de iris laag gepositioneerd, zijn de ogen van de geportretteerde te dicht bij elkaar geplaatst en is de overgang tussen ooglid en schaduw te abrupt.

Wanneer je beoordeelt of een argumentatie voldoende is uitgewerkt, let dan vooral op de sterkte van de argumenten. Het gaat met andere woorden meer om de kwaliteit van de argumenten dan om de kwantiteit.

Ondersteunen de argumenten het standpunt?

  1. De proefpersoon heeft mogelijk diabetes. Ze geeft aan dol op suiker te zijn.
  2. De proefpersoon heeft mogelijk diabetes. De bloedsuikerwaarden wijzen daarop.

In de eerste redenering leidt het argument dat iemand dol op suiker is, niet automatisch tot de conclusie dat ze misschien diabetes heeft. Het argument van de bloedsuikerwaarden ondersteunt veel beter de uitspraak dat iemand mogelijk diabetes heeft.

Nu volgt de laatste stap van het argumentatieproces: het uitwerken van de argumentatiestructuur.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 6 april 2022