Taalwinkel

Argumentatie verwoorden

Als je argumenten gebruikt om je standpunt te onderbouwen, is het belangrijk dat de lezer deze argumenten ook duidelijk herkent als argumenten. Maak eerst een argumentatieschema om te bepalen wat voor soort argumenten je gebruikt. Verder is het belangrijk dat je je woordgebruik afwisselt, om zo je argumentatie levendig en aantrekkelijk te maken. Met het gebruik van signaalwoorden kun je aangeven om wat voor soort argumentatie het gaat. Zinsbouw en woordgebruik zorgen ervoor dat je publiek je argumenten ook duidelijk herkent als argumenten.

Signaalwoorden

Elke soort argumentatie kent specifieke signaalwoorden. We geven enkele voorbeelden. Deze signaalwoorden kunnen je helpen om je argumentatie uit te denken en zo beter te verwoorden.

Enkelvoudige argumentatie

 • want …
 • omdat …
 • aangezien …
 • immers …

Meervoudige argumentatie

 • ten eerste, ten tweede, ten slotte…
 • bovendien…
 • daarnaast…
 • behalve dat…
 • overigens…

Onderschikkende argumentatie

 • want…
 • omdat…
 • dat blijkt uit…
 • aangezien…

Nevenschikkende argumentatie

 • bovendien…
 • daarbij komt…
 • ook gezien het feit dat…
 • reden temeer om…
 • wat nog belangrijker is…

Een helder en begrijpelijk betoog

Zorg ervoor dat je betoog helder en begrijpelijk is. De zinsbouw, het woordgebruik en stijl spelen hierbij een belangrijke rol.

De zinsbouw

Waar moet je op letten bij de zinsbouw van een betoog?

 • Vermijd het passief. De actieve of bedrijvende vorm maakt een betoog bondiger.
 • Vervang niet te veel werkwoorden door zelfstandige naamwoorden.
 • Schrijf niet te veel voorzetsels achter elkaar.
 • Gebruik niet meerdere werkwoordstijden door elkaar, dat kan verwarrend zijn.
 • Wil je meer tips om je zinsbouw te verbeteren? Houd dan de vaart erin.

Het woordgebruik

Waar kun je op letten als het gaat om je woordgebruik?

 • Gebruik concrete woorden en geen abstracte begrippen.
 • Vermijd vage woorden en uitdrukkingen.
 • Gebruik duidelijke verwijzingen.
 • Vermijd voorzetseluitdrukkingen.
 • Breng het woordgebruik op één lijn met de lezer.
 • Pas de tips voor goed woordgebruik toe.

Stijltips

Je stijl bepaalt eveneens een deel van de kracht van je betoog.

 • Kies voor een bepaalde stijl, afhankelijk van het genre en het publiek. Zet deze stijl consequent voort zodat er geen sprake is van stijlbreuk.
 • Druk je zo bondig mogelijk uit. Probeer om de kern van de zin zo compact mogelijk te formuleren.
 • Varieer in de zinslengte en zinsbouw. Dit leest prettiger en de lezer blijft alert.
 • Werk je aan een schriftelijk betoog? Verbeter je schrijfstijl nog verder.
Gepubliceerd door  Taalwinkel 7 september 2022