Taalwinkel

Informatie zoeken bij je onderwerp

Een tekst schrijf je niet vanuit jezelf. Als basis gebruik je literatuur van anderen die je combineert of toepast om zo tot eigen inzichten te komen. Hiervoor is bibliotheekonderzoek nodig. Je zoekt naar publicaties met voldoende (wetenschappelijke) diepgang. Dit kunnen bijvoorbeeld boeken, proefschriften, wetenschappelijke artikelen, congresbundels, bachelor- of masterscripties, beleidsteksten en rapporten zijn.

Selectie van literatuur

De centrale vraag helpt bij het vinden van geschikte literatuur. Aan de hand van de afgebakende onderzoeksvraag selecteer je bruikbare publicaties. Je kunt hierbij op twee manieren te werk gaan: via de sneeuwbalmethode of de zoektermmethode.

  • Via de sneeuwbalmethode: ga via bibliografieën uit overzichtswerken na of je aanvullende literatuur kunt vinden.
  • Via de zoektermmethode: ga na welke trefwoorden of combinaties daarvan in je onderzoeksvraag staan of daarmee in verband kunnen worden gebracht. Kijk in het bibliotheeksysteem of je met deze zoektermen geschikte literatuur vindt. Let ook op of je aanvullende zoektermen aantreft.

Bronnen

Als je informatie zoekt voor je onderzoek zul je dat voornamelijk digitaal doen. Het aantal bruikbare websites is enorm – en tegelijk vind je via Google minder dan je denkt.

De HvA Bibliotheek heeft een open online cursus gemaakt: Zoeklicht. In deze cursus leer je stapsgewijs hoe je op een slimme en snelle manier informatie kunt vinden voor je onderzoek. Je kunt ook je docent vragen om tips voor (digitale) bronnen. Hieronder staan een aantal bruikbare sites, die je kunnen helpen bij een je digitale zoektocht.

Bibliotheken en wetenschappelijke websites

  • UvA Digitale bibliotheek en HvA Digitale mediatheek: hebben uiteraard boeken te leen, maar ook diverse databanken.
  • Koninklijke Bibliotheek: is de nationale bibliotheek van Nederland.
  • OCLC-website: laat je alle bibliotheken ter wereld benaderen die verbonden zijn via deze organisatie.
  • Madsci.org: is een Engelstalige site waar je een wetenschappelijk gefundeerd antwoord op allerlei vragen krijgt.
  • Newscientist.com: is een Engelstalige site van het blad NewScienstist, met de nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen.
  • SURF: biedt mediabestanden die geschikt zijn voor onderzoek en onderwijs.

Statistische informatie

  • CBS: Nederland in cijfers.
  • Eurostat: de EU in cijfers.

Als je geschikte informatie hebt gevonden, het doel en de doelgroep van je tekst bepaald hebt, het onderwerp afgebakend hebt en een centrale vraag opgesteld hebt, dan ga je naar de volgende fase in het schrijfproces: structureren.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 23 februari 2022