Taalwinkel

Functie, doel en doelgroep bepalen

Het is belangrijk dat je weet waarom je een tekst schrijft en voor wie. In je tekst laat je zien dat je de bestudeerde theorie in je vingers hebt. Je werkt deze nader uit of past deze toe door zelfstandig onderzoek te verrichten.

Het is de bedoeling dat je met je tekst de kennis van de lezer vermeerdert of deze tot nieuwe inzichten laat komen. Schrijf je voor een doelgroep met minder voorkennis (bijvoorbeeld kinderen), dan moet je je tekst afstemmen op dat kennisniveau. Meestal schrijf je echter voor lezers uit je eigen vakgebied – niet alleen de docent die je tekst beoordeelt, maar ook andere vakgenoten, van medestudenten tot opdrachtgevers van stageverlenende organisaties. Dit betekent dat de lezer vaak al een bepaalde voorkennis heeft en je dus voldoende diepgang in je tekst moet zien te krijgen.

Soorten doelen

Zakelijke teksten kunnen een aantal doelen hebben:

  • Informeren: je wilt dat de lezer ergens kennis van neemt.
  • Motiveren: je wilt dat de lezer iets gaat doen of juist niet.
  • Overtuigen: je wilt dat de lezer een bepaalde mening overneemt.
  • Instrueren: je wilt dat de lezer bepaalde handelingen kan uitvoeren.
  • Adviseren: je wilt de lezer aanraden om voor een bepaalde optie te kiezen.
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Tekstdoelen.

Doelgroepanalyse

Daarnaast moet je je doelgroep in kaart brengen. Wie gaat je tekst precies lezen? Door je doelgroep te analyseren, krijg je een goed beeld van je lezer en zo kun je beslissen welke informatie in je tekst moet komen en in welke stijl je de tekst moet schrijven.

Bij een doelgroepanalyse gaat het erom antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Wie is de lezer?
  • Wat weet de lezer?
  • Wat wil de lezer?
  • Wat vindt de lezer?
  • Wat kan de lezer?
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Doelgroepanalyse.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 17 februari 2022