Taalwinkel

Het onderwerp van je tekst kiezen

Het kiezen van een afgebakend onderwerp is de eerste belangrijke stap die je zet.

Hoe kom je nu tot een goede keuze?

  • Kies een onderwerp waarin je geïnteresseerd bent. Je houdt je langere tijd met je onderzoek bezig en gaat je specialiseren in je vakgebied.
  • Selecteer een onderwerp dat valt binnen het onderzoeksterrein van je studie. Het is handig als je een onderwerp kiest dat aansluit bij colleges die je volgt of hebt gevolgd. Je beschikt dan immers al over basiskennis en kan ervan uitgaan dat er theorie voorhanden is die je in je werkstuk kunt verwerken.
  • Kies een onderwerp dat theoretisch of maatschappelijk relevant is binnen je vakgebied. Het is belangrijk dat je in je werkstuk iets nieuws vertelt. Je werkstuk moet van belang zijn voor de lezer. Je herhaalt daarom in je scriptie niet alleen wat anderen al hebben geschreven, maar combineert theorieën of past theorie toe in de praktijk.
  • Bedenk een afgebakend onderwerp.

Voorbeeld: mogelijke afbakening onderwerp

Stel dat je een tekst wilt schrijven over kernenergie. Dan kun je het onderwerp op verschillende manieren afbakenen:

  • de voor- en nadelen van kernenergie ten opzichte van andere energiebronnen;
  • de gevaren van kernenergie voor het milieu;
  • de verschillen tussen landen waar met kernenergie gewerkt wordt.

Vervolgstappen

Als je het doel en de doelgroep van je tekst in kaart gebracht hebt, je onderwerp gekozen hebt en afgebakend hebt, stel je de centrale vraag op en ga je op zoek naar relevante informatie.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 25 februari 2022