Taalwinkel

Tekstschema of bouwplan bij een beoordelende centrale vraag

Hier vind je een standaardtekstschema dat past bij een beoordelende centrale vraag.

Centrale vraag

Wat is het oordeel over X?

Tekstschema

 • Inleiding
 • Beschrijving van X
 • Normen voor beoordeling van X (informerend/betogend)
 • Beoordeling van X op basis van argumentatie
 • Conclusie

Voorbeelduitwerking

Centrale vraag: Is er in Nederland behoefte aan privéklinieken?

 1. Inleiding
 2. Wat zijn privéklinieken? (beschrijvend)
 3. Criteria om behoefte aan klinieken te toetsen. (beschrijvend)
 4. Hoe is de huidige situatie in de gezondheidszorg? (beschrijvend)
 5. Hoe is de gewenste situatie? (betogend)
 6. Conclusie (is er al dan niet behoefte aan privéklinieken?)
Gepubliceerd door  Taalwinkel 21 februari 2022