Taalwinkel

Tekstschema bij een adviserende centrale vraag

Hier vind je een standaardtekstschema dat past bij een adviserende centrale vraag.

Centrale vraag

 • Wat moet worden gedaan in verband met X?

Tekstschema

 • Inleiding
 • Beschrijving van X
 • Verklaring van X (eventueel)
 • Oordeel over X (informerend/betogend)
 • Inventarisatie van mogelijke oplossingen/maatregelen Y, Z etc. (informatief)
 • Beoordeling van oplossingen/maatregelen Y, Z etc. (betogend)
 • Advies: Y of Z?
 • Conclusie

Voorbeelduitwerking

Centrale vraag: Hoe kan een ADHD-stoornis het beste behandeld worden?

 1. Inleiding
 2. Wat is een ADHD-stoornis?
 3. Welke behandelwijzen bestaan er voor ADHD?
 4. Welke behandelwijzen zijn effectief?
 5. Beoordeling van de effectieve behandelwijzen
 6. Advies
 7. Conclusie
Gepubliceerd door  Taalwinkel 21 februari 2022