Taalwinkel

Persoonlijk taalgebruik

Schrijvers die nog niet bedreven zijn in het schrijven van zakelijke en academische teksten hebben de neiging om persoonlijke formuleringen te gebruiken.

Enkele voorbeelden van persoonlijke formuleringen zijn:

Ik wil in deze scriptie graag de volgende vraag beantwoorden: ...

We gaan daarom eens kijken welke oplossingen er zoal worden beschreven.

Je zult je misschien afvragen hoe het komt dat ...

U krijgt in deze scriptie een overzicht van ...

Op school leerde ik vroeger dat ...

De afstudeerder heeft onderzoek gedaan in ...

Zulke formuleringen passen niet goed bij een wetenschappelijke schrijfstijl. Het gaat in academische teksten meestal niet om de persoon, maar om de materie. Maar ook in veel zakelijke teksten is het storend als de persoon van de schrijver te nadrukkelijk aanwezig is, of als het publiek steeds wordt aangesproken. Je kunt in deze gevallen beter neutraal proberen te formuleren:

In deze scriptie wordt de volgende vraag beantwoord: ...

Welke oplossingen zijn hiervoor in de literatuur te vinden?

Hoe komt het dat ...?

In deze scriptie staat een overzicht van ...

In de meeste vooropleidingen is het gebruikelijk om te leren dat ...

Het onderzoek vond plaats in ...

Persoonlijk taalgebruik is niet per definitie ongewenst. In heel veel soorten teksten, bijvoorbeeld in een stageverslag, reflectie of een brief, is het natuurlijk wel goed dat de persoon van de schrijver duidelijk naar voren komt door het gebruik van ik of wij. Ook is het met name in een brief of een wervende tekst (brochure, folder) juist aan te raden om de lezer rechtstreeks aan te spreken met u, jij of jullie.

Kijk bij Tips voor een goed woordgebruik voor meer adviezen over de juiste woordkeuze.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 28 februari 2022