Taalwinkel

Tips voor een goed woordgebruik

Een tekst vol moeilijke en ouderwetse woorden ziet er heel geleerd uit, maar is vooral lastig te lezen. Als je je woorden zorgvuldig kiest, dan leest je tekst gelijk een stuk prettiger. Het is daarom belangrijk om veelgemaakte fouten te herkennen.

Gebruik heldere woorden

Vermijd archaïsch taalgebruik en vraag je telkens af: ken je de eigentijdse variant van ouderwetse woorden?

Kun je academische woorden correct gebruiken? En ken je de betekenis van moeilijke (vreemde) woorden? Vermijd verder voorzetseluitdrukkingen; bedenk door welke voorzetsels je woordgroepen als in het kader van kunt vervangen.

Gebruik neutrale, concrete woorden

Woorden hebben vaak een ‘kleur’, dat wil zeggen: ze hebben een positieve of negatieve waarde. De mening van de schrijver komt in de keus van zo’n woord duidelijk naar voren.

Vermijd vaag woordgebruik: herken je vage woorden en hoe maak je ze concreter?

Gebruik de juiste woorden

Vermijd bijvoorbeeld contaminaties, uitdrukkingen die door elkaar gehaald zijn. Probeer bij barbarismen te bedenken: wat is een goed Nederlands alternatief? En herken je storende herhalingen?

Gepubliceerd door  Taalwinkel 15 augustus 2023