Taalwinkel

Samenvatting per alinea

Bij een samenvatting per alinea zorg je ervoor dat je bij het maken duidelijk onderscheid maakt tussen hoofd- en bijzaken. Je schrijft alleen de hoofdzaken op in je samenvatting, voorbeelden horen er niet in thuis. Houd je samenvatting beknopt en gebruik afkortingen. Anders loop je het gevaar dat je samenvatting te lang wordt.

Hoe vat je een tekst per alinea samen?

Je kunt een tekst per alinea samenvatten. Dit kun je als volgt doen:

  • Lees de alinea.
  • Onderstreep de belangrijkste kernwoorden.
  • Schrijf deze kernwoorden op een papier.
  • Maak in je eigen woorden een lopende tekst van deze kernwoorden. Het is belangrijk om je eigen woorden te gebruiken, omdat je dan zeker weet dat je de tekst begrepen hebt.
  • Vergelijk je eigen tekst met de originele tekst en controleer of je alle belangrijke zaken hebt opgeschreven.

Kernzinnen

Een tekst is vaak opgebouwd uit verschillende alinea's. De eerste zin is vaak de kernzin van een alinea. Daarin staat de belangrijkste informatie. De rest van de zinnen uit die alinea zijn er om de hoofdgedachte te verduidelijken met bijvoorbeeld voorbeelden. Bij het maken van een samenvatting is het belangrijk dat je de kernzin en dus de hoofdgedachte herkent en deze kernzinnen als uitgangspunt neemt van je samenvatting.

Structuurwoorden

Schrijvers maken vaak gebruik van signaalwoorden, zoals: ten eerste, ten tweede, vervolgens of bovendien. Hiermee geven zij structuur aan een tekst. Als je een samenvatting maakt, zijn die structuurwoorden belangrijke aanwijzingen om de hoofdgedachte van de alinea te vinden. Bovendien geven de structuurwoorden aan wat de aard van de informatie is, bijvoorbeeld: oorzaak en gevolg, chronologie, of mening en argumenten.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 17 februari 2022