Taalwinkel

De opbouw van een samenvatting

Wat voor samenvatting je schrijft, hangt af van het doel van je samenvatting. Er zijn drie soorten samenvattingen: de ‘gewone’ samenvatting, de managementsamenvatting en het abstract.

Gewone samenvatting

De ‘gewone’ samenvatting schrijf je om je lezer een indruk te geven van jouw onderzoek. Deze samenvattingen zijn dan ook opgebouwd zoals de tekst in z’n geheel is opgebouwd: je begint bij de inleiding, gaat verder met het middenstuk en eindigt met de conclusies en aanbevelingen. De samenvatting deel je op in alinea’s, bijvoorbeeld één per hoofdstuk/onderdeel. Houd een A4 aan als richtlijn voor de samenvatting bij een stageverslag of onderzoeksopdracht.

Managementsamenvatting

Een managementsamenvatting schrijf je bijvoorbeeld bij advies- of ontwerponderzoek. Je lezers hebben weinig tijd, maar moeten wel een beslissing nemen op basis van jouw informatie. Er zijn minimaal drie alinea’s:

  1. het probleem of je hoofdvraag;
  2. het advies of antwoord op de vraag;
  3. je onderbouwing (hoe je hiertoe gekomen bent).

Daarna volgt eventueel nog een beschrijving van de implementatie. Je beschrijft dus eerst het belangrijkste, daarna volgt de onderbouwing pas. Dit is dus vaak een andere volgorde dan je in je onderzoek gebruikt.

Abstract

Een abstract is zo’n 150 tot 200 woorden, en bevat geen alinea’s. Je beschrijft hierin het belangrijkste van je onderzoek: aanleiding, hoofdvraag, werkwijze en conclusies. Je vindt het abstract vaak bij wetenschappelijke artikelen.

Gepubliceerd door  Taalwinkel Elling, R., Andeweg, B., Baars, S., Jong, J. C., Swankhuisen, C., & de Jong, J. (2019). Rapportagetechniek. Schrijven voor lezers met weinig tijd (6e druk). Noordhoff Uitgevers. 17 februari 2022