Taalwinkel

Samenvattingen maken

Als je een samenvatting maakt terwijl je leest, dwing je jezelf om hoofd- en bijzaken te scheiden, kritisch na te denken en de stof te ordenen. Je leest op een actieve manier waardoor je de stof beter begrijpt en onthoudt. Er zijn verschillende manieren om samenvattingen te maken.

Samenvatten per alinea

Bij een samenvatting per alinea zorg je ervoor dat je bij het maken duidelijk onderscheid maakt tussen hoofd- en bijzaken. Je schrijft alleen de hoofdzaken op in je samenvatting, voorbeelden horen er niet in thuis. Houd je samenvatting beknopt en gebruik afkortingen. Anders loop je het gevaar dat je samenvatting te lang wordt.

Samenvatten met een kolommenschema

Bij een studie hoort het lezen van grote hoeveelheden tekst. Doe je dit efficiënt, dan kost het je niet te veel tijd en ben je bovendien goed voorbereid op je tentamens. Een kolommenschema kan je hierbij helpen. Je maakt een selectie van de belangrijkste informatie. Voor het tentamen hoef je dan niet het hele boek te herlezen, maar kun je je schema gebruiken.

Samenvatten met een mindmap

Een mindmap is een visueel schema waarin je de samenhang tussen gedachten, kennis of informatie weer kunt geven. Mindmaps worden daarom vaak gebruikt om te brainstormen of als bouwplan voor een tekst, maar je kunt er ook samenvattingen mee maken.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 23 februari 2022