Taalwinkel

Stijl en formulering

Gebruik een zakelijke, heldere stijl als je schrijft voor je studie. We geven je daarvoor een aantal tips. Aan de hand van enkele voorbeelden leer je bovendien welke stijlfouten je beter kunt voorkomen.

Tips voor een vlotte tekst

Gebruik concrete woorden en voorbeelden en varieer in zinsbouw en -lengte. Schrijf bovendien in de actieve vorm en gebruik veel werkwoorden. En tot slot: formuleer positief en bondig.

Tips voor een logische tekst

Zorg voor een logische woordvolgorde. Gebruik telkens dezelfde tijd en vermijd stijlbreuk.

Tips voor een heldere tekst

Zorg dat de verwijzingen en verbanden in je tekst duidelijk zijn. Zet ook de punt op tijd en combineer woorden correct.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 12 maart 2024