Taalwinkel

Omgaan met je stagebegeleider en opdrachtgever

In de komende maanden heb je veel contact met je afstudeerbegeleider en opdrachtgever. Iedereen begeleidt studenten natuurlijk op zijn eigen manier. Sommigen nemen veel initiatief en zijn erg betrokken, anderen zijn veel moeilijker bereikbaar. Voor een goede en vruchtbare samenwerking is hier een aantal do’s en don’ts.

Wat je vooral wel moet doen:

  • Maak van tevoren duidelijke afspraken over wanneer je wat inlevert.
  • Lever hoofdstukken in die volledig zijn, nagekeken en zonder spelfouten.
  • Houd je scriptiebegeleider regelmatig op de hoogte van je vorderingen.
  • Trek tijdig aan de bel als het niet goed gaat.

Wat je vooral niet moet doen:

  • Halve teksten inleveren die vol spelfouten staan.
  • Deadlines niet nakomen en teksten te laat inleveren.
  • Je begeleiders vragen stellen waarvan je de antwoorden zelf kunt opzoeken (zoals bronvermelding, hoofdstukindeling, etc).

Heb je het gevoel dat je afstudeerbegeleider je niet voldoende begeleidt of zijn/haar afspraken niet nakomt? Of is de opdrachtgever te veeleisend, te onduidelijk of niet bereikbaar? Dan is het tijd om diegene aan te spreken op zijn of haar verantwoordelijkheden. Vraag een gesprek aan, bereid dit gesprek zeer goed voor en probeer (opnieuw) duidelijke en aanvaardbare afspraken te maken. Kom je er samen niet uit, schakel dan de hulp in van de afstudeercoördinator van je opleiding.

Gepubliceerd door  Taalwinkel 22 maart 2022