Taalwinkel

De opbouw van een practicumverslag

In een practicumverslag vertel je je bevindingen aan anderen. Het is belangrijk om je dit te realiseren, want het betekent dat je rekening moet houden met je lezers. Begrijpen zij wat je gedaan hebt? In wezen oefen je zo in het schrijven van een publicatie. Sla de wetenschappelijke bladen er maar op na: ze hebben allemaal de onderstaande opbouw.

Titel

Houd de volgende eisen in de gaten:

 • De titel moet in één oogopslag duidelijk maken waar de tekst over gaat. Zorg dat uit de titel blijkt wat de onderzoeksvraag was, de conclusie en de gebruikte methode.
 • De titel moet representatief zijn voor de tekst: dekt de vlag de lading?
 • De titel moet niet te lang zijn.

Hier vind je meer informatie en uitleg over titels.

Samenvatting

Hoewel de samenvatting vooraan in de tekst staat, schrijf je die als laatste. Dan heb je immers een goed overzicht van de informatie.

 • Neem in ieder geval op: de onderzoeksvraag, de relevante resultaten, de discussie daarover en de conclusie: het antwoord op de onderzoeksvraag.
 • Zorg dat de samenvatting zelfstandig leesbaar is. Een samenvatting moet, net als een titel, zo geformuleerd zijn dat een lezer goed kan beslissen of deze tekst voor hem van belang is.
 • Houd het kort en krachtig: voorbeelden en uitweidingen horen niet in een samenvatting thuis.

Zie ook Tekstonderdelen.

Inleiding

Zorg ervoor de je volgende elementen in je inleiding opneemt:

 • de onderzoeksvraag en de achtergrond erbij
 • de onderzoeksstrategie
 • de gebruikte literatuur
 • het maatschappelijk of wetenschappelijk belang van de proef

Experimenteel

Het onderdeel Experimenteel is verder onderverdeeld in de volgende elementen:

 • Apparatuur
 • Chemicaliën
 • Procedures
 • Veiligheid
 • Overige

Gebruik bij het beschrijven van je werkwijze een neutrale stijl, dus niet: “Ik titreerde vloeistof”, of: “wij voegden het zwavelzuur toe”. Zie ook Persoonlijk taalgebruik.

Resultaten

In het onderdeel Resultaten geef je:

 • de meetgegevens, die je weergeeft in tabellen, grafieken, chemische reactieschema’s
 • figuren of spectra
 • een analyse van eventuele fouten
 • een interpretatie en validatie van de gevonden resultaten

Let erop dat je in dit onderdeel alleen weergeeft en nog niet verklaart of concludeert. Dat doe je pas in de onderdelen Discussie en Conclusie.

Discussie

Geef een verklaring voor de resultaten die je in het vorige onderdeel hebt beschreven. Wat ging er goed? en wat niet? Waarom niet? In hoeverre bevestigen de resultaten de onderzoeksvraag die je in je inleiding hebt gepresenteerd? Zorg ervoor dat je hier duidelijk de argumenten geeft die straks je conclusie moeten ondersteunen. Zie ook Argumenteren.

Conclusies

In dit onderdeel geef je een kort antwoord op de onderzoeksvraag, dat ondersteund wordt door de argumentatie uit het onderdeel Discussie. Geef ook eventuele consequenties en implicaties voor verder onderzoek aan.

Referenties

Het onderdeel Referenties bevat de verantwoording van de gebruikte bronnen, niet alleen boeken en tijdschriften, maar ook internet. Het is belangrijk dat je heel zorgvuldig in je tekst zelf aangeeft waar je tekst gebaseerd is op tekst van iemand anders. Als je dat niet doet, maak je je schuldig aan plagiaat. Het zorgvuldig omgaan met bronnen is een van de belangrijkste vaardigheden die een aankomend academicus zich eigen moet maken.

 • Neem de gebruikte bronnen op in een genummerde lijst van eindnoten.
 • Het is belangrijk dat je heel zorgvuldig in je tekst zelf aangeeft waar je tekst gebaseerd is op tekst van iemand anders. Als je dat niet doet, maak je je schuldig aan plagiaat.
 • Ga naar Literatuur verwerken voor meer informatie over het verwerken van literatuur: waar? wanneer? hoe?
 • Wees consequent in de weergave van je bronnen. Er zijn daarvoor verschillende systemen in omloop. Ga voor voorbeelden naar Verwijssystemen voor literatuur.
Gepubliceerd door  Taalwinkel 23 februari 2022